Statens Jordbruksverk                                     11                                                     JO 40 SM 1002

 

 

 

 

 

 

Lovisa Forssell SCB, tfn 08-506 943 94, lovisa.forssell@scb.se

Glenn Sahlberg SCB, tfn 019-17 60 66, glenn.sahlberg@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288 Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 december 2010.

URN:NBN:SE:SCB-2010-JO40SM1002_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.