Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Lovisa Forssell SCB, tfn 08-506 943 94, lovisa.forssell@scb.se

Glenn Sahlberg SCB, tfn 019-17 60 66, glenn.sahlberg@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 0082-0288 Serie JO -Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 december 2010.

URN:NBN:SE:SCB-2010-JO40SM1002_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.