Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2008 och 2009. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2008 and 2009. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2008

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

95

 

 

67

 

 

74

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

3 925

 

 

3 883

 

 

2 519

 

 

2 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

357 700

C

 

251 200

C

 

1 111 700

C

 

716 400

C

Intäkter djurskötsel

92 400

E

 

3 300

E

 

234 900

E

 

40 100

F

Intäkter direktersättningar

175 200

B

 

154 700

B

 

381 900

C

 

337 600

B

Övriga intäkter

112 300

D

 

105 500

D

 

247 300

D

 

235 600

D

Summa intäkter jordbruk

737 500

C

 

514 800

C

 

1 975 800

C

 

1 329 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

157 400

C

 

194 900

C

 

422 600

C

 

469 200

B

Kostnader djurskötsel

42 200

E

 

2 900

E

 

119 300

E

 

26 800

F

Arbetskostnad för anställda

12 000

E

 

6 600

F

 

89 200

E

 

44 500

E

Underhåll

60 000

C

 

55 900

D

 

152 600

C

 

113 800

C

Övriga driftskostnader

174 300

B

 

162 500

C

 

401 200

C

 

332 400

C

Summa driftskostnader

445 900

C

 

422 800

C

 

1 184 900

C

 

986 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

291 700

C

 

91 900

D

 

790 900

C

 

342 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

79 500

C

 

66 300

C

 

178 200

D

 

190 100

C

Arrendekostnader

27 300

D

 

21 400

E

 

128 000

D

 

116 300

D

Räntenetto

15 000

E

 

6 500

E

 

58 400

E

 

37 100

E

Summa övriga kostnader

121 800

C

 

94 300

C

 

364 600

C

 

343 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

169 900

D

 

-2 400

G

 

426 300

D

 

-600

G