Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1002

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2008 och 2009. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2008 and 2009. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2008

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

90

 

 

66

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR2008, 2009)

8 062

 

 

7 702

 

 

458

 

 

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

64 000

E

 

46 900

E

 

189 400

E

 

113 300

E

Intäkter djurskötsel

197 100

C

 

164 500

C

 

1 260 100

D

 

1 150 100

D

Intäkter direktersättningar

255 900

C

 

267 600

C

 

160 600

D

 

176 600

D

Övriga intäkter

108 900

D

 

97 800

E

 

87 100

E

 

82 200

E

Summa intäkter jordbruk

626 000

C

 

576 800

C

 

1 697 200

D

 

1 522 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

67 900

C

 

78 500

D

 

157 600

D

 

179 900

D

Kostnader djurskötsel

71 800

D

 

72 400

D

 

749 900

D

 

604 700

D

Arbetskostnad för anställda

3 500

E

 

7 200

F

 

30 900

E

 

27 200

E

Underhåll

52 100

C

 

53 700

C

 

72 000

D

 

67 100

D

Övriga driftskostnader

180 000

C

 

197 600

C

 

323 600

D

 

284 500

D

Summa driftskostnader

375 300

C

 

409 400

C

 

1 333 900

D

 

1 163 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

250 700

D

 

167 400

D

 

363 300

D

 

358 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

83 300

C

 

92 300

C

 

136 800

D

 

140 900

D

Arrendekostnader

16 400

D

 

17 300

D

 

57 500

E

 

53 500

E

Räntenetto

-6 500

F

 

-1 800

G

 

59 600

E

 

26 700

F

Summa övriga kostnader

93 100

C

 

107 800

C

 

253 900

D

 

221 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

157 600

D

 

59 600

E

 

109 400

E

 

137 800

E