Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Erik Sandberg SCB, tfn 019-17 64 25, erik.sandberg@scb.se

Glenn Sahlberg SCB, tfn 019-17 60 66, glenn.sahlberg@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 februari 2011.

URN:NBN:SE:SCB-2011-JO40SM1101_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.