Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2009

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2009

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

87

 

77

 

 

26

 

34

 

 

36

 

55

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008,2009)

4 274

 

2 602

 

 

368

 

1 312

 

 

721

 

1 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,2

E

0,4

D

 

0,9

C

1,0

B

 

0,8

C

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

0,1

E

 

0,1

F

0,3

E

 

0,1

F

0,3

E

Anställda

0,0

F

0,2

E

 

-

0,0

F

 

-

0,1

F

Summa AWU

0,3

E

0,7

D

 

1,0

A

1,3

C

 

0,9

C

1,3

B

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 239

C

1 656

C

 

2 414

C

2 814

B

 

2 228

B

2 926

B

Medbrukare och anhöriga

176

D

412

D

 

721

E

1 187

D

 

612

E

966

D

Regelbundet anställda

66

E

416

E

 

27

F

262

E

 

-

208

E

Tillfälligt anställda

26

F

61

E

 

-

5

F

 

13

F

6

F

Summa timmar i jordbruk

1 507

C

2 545

C

 

3 162

B

4 270

C

 

2 853

C

4 106

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

64

E

44

E

 

46

E

84

E

 

285

E

118

D

Anställda

3

F

11

F

 

-

-

 

-

5

F

Summa timmar i skogsbruk

67

E

55

E

 

46

E

84

E

 

285

E

123

D


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

36

98

115

152

91

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

455

1 544

2 984

1 136

8 035

439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

B

 

0,9

B

1,0

A

0,9

B

 

0,5

D

 

0,7

D

Medbrukare och anhöriga

0,1

F

 

0,1

E

0,3

D

0,7

C

 

0,0

E

 

0,1

E

Anställda

-

 

-

0,0

E

0,9

D

 

0,0

F

 

0,0

F

Summa AWU

1,0

B

 

1,0

B

1,3

B

2,5

C

 

0,5

D

 

0,8

D

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 579

B

 

2 414

B

2 839

A

2 646

B

 

1 671

B

 

1 968

C

Medbrukare och anhöriga

496

E

 

597

D

1 109

C

2 162

C

 

511

D

 

794

E

Regelbundet anställda

-

 

7

F

218

E

2 181

D

 

33

F

 

140

E

Tillfälligt anställda

1

F

 

5

F

18

F

126

E

 

4

F

 

15

E

Summa timmar i jordbruk

3 076

C

 

3 023

B

4 184

B

7 114

C

 

2 219

C

 

2 917

C

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

200

E

 

187

E

99

D

77

E

 

169

E

 

72

E

Anställda

-

 

-

3

F

6

F

 

10

F

 

-

Summa timmar i skogsbruk

200

E

 

187

E

102

D

83

E

 

179

E

 

72

E