Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2009. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2009. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

87

77

26

34

36

55

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

4 274

 

2 602

 

 

368

 

1 312

 

 

721

 

1 270

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

510 700

C

968 600

D

 

259 600

D

570 600

D

 

279 300

D

438 600

D

Lager produkter

124 200

D

329 000

D

 

162 500

C

407 000

C

 

133 700

C

386 300

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

2 100

F

4 600

F

 

3 100

C

6 400

C

 

2 500

C

5 500

B

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

636 900

C

1 302 200

D

 

425 200

D

984 000

D

 

415 500

C

830 500

C

 

 

 

Stamdjur

27 100

E

53 400

E

 

174 500

C

360 400

B

 

145 800

C

321 000

B

Maskiner

457 500

C

1 254 400

C

 

311 600

D

814 000

C

 

381 500

D

832 800

C

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

3 936 100

C

7 044 300

C

 

2 411 700

D

3 892 500

D

 

1 188 500

C

2 103 400

D

Summa övriga tillgångar

4 420 700

C

8 352 100

C

 

2 897 800

D

5 066 900

D

 

1 715 700

C

3 257 200

C

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 057 600

C

9 654 300

C

 

3 323 000

D

6 050 900

C

 

2 131 200

C

4 087 700

C

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

Långfristiga skulder

643 800

D

2 278 000

D

 

412 400

E

1 277 100

D

 

166 000

D

680 800

D

Kortfristiga skulder

61 400

D

262 500

D

 

94 800

E

151 400

D

 

43 500

E

134 300

D

Summa skulder i jordbruket

705 200

D

2 540 500

D

 

507 200

E

1 428 500

D

 

209 600

D

815 100

D

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 663 400

E

2 003 900

E

 

906 700

E

2 188 500

E

 

3 578 000

D

3 857 400

C

Maskiner och inventarier

13 500

E

15 300

F

 

11 500

E

25 700

E

 

26 000

E

31 500

E

Övriga tillgångar

15 300

F

21 400

E

 

7 600

F

64 900

F

 

92 900

E

88 000

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 692 100

E

2 040 600

E

 

925 800

E

2 279 000

E

 

3 696 900

D

3 976 900

C

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

247 800

D

632 300

E

 

229 800

E

567 200

E

 

290 300

D

860 500

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

36

98

115

152

91

59

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

455

1 544

2 984

1 136

8 035

439

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

469 400

D

 

347 500

D

492 400

C

1 013 700

C

 

381 900

D

 

701 600

E

Lager produkter

155 300

D

 

149 900

C

397 900

B

1 198 100

C

 

264 000

C

 

365 800

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

7 800

D

 

4 700

C

8 200

B

24 700

C

 

0

C

 

-

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

632 500

D

 

502 000

C

898 500

C

2 236 600

C

 

646 000

C

 

1 067 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

119 600

D

 

143 500

C

334 800

B

1 062 100

C

 

110 200

C

 

186 500

D

Maskiner

435 900

D

 

383 500

C

878 400

C

1 866 600

C

 

542 100

C

 

593 200

D

Marknadsvärde på jordbruksfastighet

990 900

D

 

1 444 700

C

2 613 100

C

6 618 900

C

 

2 603 700

D

 

4 348 500

D

Summa övriga tillgångar

1 546 400

D

 

1 971 700

C

3 826 400

C

9 547 600

C

 

3 256 000

D

 

5 128 100

D

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 178 900

D

 

2 473 700

C

4 724 800

C

11 784 200

C

 

3 902 000

D

 

6 195 500

C

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

221 200

E

 

254 400

D

895 700

D

5 776 000

D

 

613 200

D

 

2 139 100

E

Kortsiktiga skulder

49 800

D

 

59 900

D

147 800

C

1 089 500

D

 

70 400

E

 

287 300

E

Summa skulder i jordbruket

271 000

E

 

314 300

D

1 043 500

C

6 865 500

C

 

683 700

D

 

2 426 500

E

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 469 000

D

 

2 809 400

C

3 114 100

C

3 312 900

D

 

3 338 300

D

 

1 780 600

E

Maskiner och inventarier

19 500

F

 

19 600

E

29 900

E

38 400

E

 

44 600

E

 

14 000

E

Övriga tillgångar

48 400

E

 

52 500

D

72 900

E

56 700

E

 

125 100

F

 

12 700

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 537 000

D

 

2 881 400

C

3 216 800

C

3 408 000

D

 

3 508 000

D

 

1 807 300

E

Summa skulder i skogsbruket

371 600

E

 

305 300

E

711 300

D

1 679 000

D

 

772 700

E

 

697 000

E