Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2009. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2009. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

87

 

77

 

 

26

 

34

 

 

36

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008,2009)

4 274

 

2 602

 

 

368

 

1 312

 

 

721

 

1 270

 

 

 

 

 

Maskiner

63 400

E

310 800

E

 

41 500

E

143 600

E

 

72 600

E

173 800

D

Byggnader och byggnadsinventarier

22 700

E

121 400

E

 

237 000

F

86 300

E

 

40 500

F

163 500

F

Markinventarier och markanläggningar

400

F

3 700

F

 

-

300

F

 

-

-

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

86 600

D

435 900

D

 

278 500

F

230 300

E

 

113 000

E

337 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

2 900

F

1 700

F

 

-

17 200

F

 

200

F

-

 


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

36

98

115

152

91

59

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

455

1 544

2 984

1 136

8 035

439

 

 

 

 

 

Maskiner

143 800

E

 

91 700

E

168 700

D

396 200

D

 

77 200

E

 

204 600

E

Byggnader och byggnadsinventarier

33 400

E

 

91 200

E

173 500

E

576 700

E

 

85 600

E

 

84 500

E

Markinventarier och markanläggningar

-

 

-

2 700

F

24 100

E

 

3 000

F

 

-

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

177 100

E

 

182 800

E

344 900

E

996 900

D

 

165 800

D

 

289 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

500

F

 

300

F

6 000

F

7 900

E

 

11 400

E

 

7 800

F