Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket 2009. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture 2009. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

35

31

 

31

 

39

56

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

1 924

 

1 057

 

 

1 284

 

 

574

 

1 318

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

193 500

C

486 300

C

 

114 600

D

 

8 000

E

17 900

F

 

8 400

E

Oljeväxter

20 800

E

60 200

D

 

42 200

E

 

-

4 700

F

 

1 200

F

Vall- och rotfruktsfröer

5 400

F

11 400

E

 

1 200

F

 

-

-

 

-

Matpotatis

-

10 800

F

 

53 500

F

 

100

F

0

F

 

100

F

Fabrikspotatis

-

-

 

13 200

F

 

-

-

 

-

Sockerbetor

-

4 600

F

 

66 800

D

 

-

4 100

F

 

-

Grovfoder och bete

5 700

E

13 400

F

 

4 800

F

 

4 300

G

20 000

E

 

11 100

F

Övrig växtodling

7 600

E

31 800

E

 

37 500

F

 

1 100

G

5 100

E

 

1 600

E

Summa intäkter växtodling

233 100

C

618 500

C

 

333 700

D

 

13 500

E

51 900

E

 

22 400

E

därav naturauttag

-

-

 

-

 

0

F

0

F

 

0

F

därav lagerförändring

-54 600

E

-80 700

F

 

-3 500

G

 

-2 200

G

-900

G

 

1 200

G

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

Nötkreatur

15 300

E

54 800

F

 

21 300

F

 

4 900

G

6 400

G

 

-900

G

Mjölk

-

-

 

-

 

434 000

C

1 136 000

C

 

492 400

C

Svin

-200

F

8 100

F

 

12 900

F

 

1 000

F

400

F

 

-

Fjäderfä och ägg

-

-

 

100

F

 

0

F

-

 

0

F

Övrig djurskötsel

2 800

F

-600

G

 

7 900

F

 

0

G

1 900

E

 

1 700

F

Summa intäkter djurskötsel

18 000

E

62 300

F

 

42 200

E

 

439 900

C

1 144 600

C

 

493 300

C

därav naturauttag

-

200

F

 

0

F

 

400

F

500

F

 

100

F

därav lagerförändring

-100

G

5 400

G

 

900

G

 

-51 800

D

-151 600

D

 

-66 400

D

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

101 000

E

346 100

E

 

111 800

E

 

34 100

E

146 900

E

 

58 100

E

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

Gårdsstöd

178 800

C

346 400

C

 

134 200

C

 

119 500

C

253 500

B

 

115 500

B

Djurbidrag

2 700

F

10 000

F

 

4 100

F

 

2 900

E

11 300

E

 

3 000

E

Miljöstöd

23 200

E

48 700

E

 

17 800

E

 

30 400

E

68 300

D

 

37 300

C

Övriga bidrag

10 700

F

3 700

E

 

4 600

E

 

23 800

E

35 600

E

 

34 300

D

Summa direktersättningar/bidrag

215 500

C

408 900

C

 

160 800

D

 

176 600

D

368 700

C

 

190 100

B

 

 

 

 

Summa intäkter

567 500

C

1 435 800

C

 

648 400

C

 

664 000

C

1 712 100

C

 

763 800

B


12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

76

 

32

46

 

74

 

67

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

516

 

 

1 157

 

 

1 181

 

 

747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

14 100

E

 

-1 100

G

-2 000

G

 

11 300

G

 

6 200

F

 

121 200

D

Oljeväxter

3 000

E

 

-

-

 

8 800

E

 

1 700

F

 

29 500

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

-

-

 

900

F

 

0

F

 

300

F

Matpotatis

500

F

 

300

F

0

F

 

10 900

F

 

500

F

 

35 400

E

Fabrikspotatis

-

 

-

-

 

-

 

-

 

9 400

F

Sockerbetor

-

 

-

-

 

900

F

 

-

 

17 400

E

Grovfoder och bete

29 500

E

 

22 400

E

35 000

E

 

163 400

E

 

26 700

E

 

43 200

E

Övrig växtodling

4 200

F

 

0

G

-200

G

 

13 900

F

 

4 800

F

 

46 200

E

Summa intäkter växtodling

51 300

E

 

21 500

E

32 800

F

 

209 900

E

 

40 000

D

 

302 600

D

därav naturauttag

0

F

 

100

F

0

F

 

0

F

 

-

 

0

F

därav lagerförändring

12 200

F

 

9 800

F

18 800

F

 

88 900

E

 

17 300

E

 

-11 100

G

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

25 700

F

 

-18 500

E

-21 000

F

 

4 500

G

 

370 100

D

 

430 700

E

Mjölk

1 156 500

C

 

383 100

C

1 157 400

C

 

3 513 700

C

 

2 000

F

 

156 800

E

Svin

-

 

0

F

-

 

-

 

20 900

F

 

659 900

D

Fjäderfä och ägg

0

F

 

-

-

 

-

 

0

F

 

22 500

F

Övrig djurskötsel

5 200

F

 

-800

F

-400

G

 

4 400

F

 

12 400

F

 

8 100

E

Summa intäkter djurskötsel

1 187 400

C

 

363 700

D

1 135 900

C

 

3 522 700

C

 

405 400

D

 

1 278 000

D

därav naturauttag

100

F

 

100

F

100

F

 

-

 

0

F

 

100

F

därav lagerförändring

-146 400

D

 

-64 100

D

-113 300

D

 

-358 000

D

 

-54 600

E

 

7 600

G

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

106 600

D

 

25 600

E

211 400

E

 

277 600

D

 

139 600

D

 

212 800

E

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

252 300

C

 

112 200

C

229 200

C

 

597 000

C

 

238 000

C

 

317 100

C

Djurbidrag

11 400

D

 

2 900

E

3 100

E

 

14 400

E

 

56 100

D

 

79 000

E

Miljöstöd

125 100

D

 

89 800

C

164 600

C

 

233 400

D

 

147 200

C

 

122 000

D

Övriga bidrag

70 900

D

 

167 200

C

449 600

D

 

246 000

E

 

57 600

D

 

79 900

E

Summa direktersättningar/bidrag

459 700

C

 

372 100

C

846 500

D

 

1 090 800

C

 

498 900

C

 

598 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

1 804 900

B

 

782 900

C

2 226 600

C

 

5 101 100

C

 

1 083 800

C

 

2 391 400

C