Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2009. Kronor per företag

13. Costs and results in agriculture 2009. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

35

31

 

31

 

39

56

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 057

 

 

1 284

 

 

574

 

1 318

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

2 500

E

17 000

F

 

16 100

F

 

142 000

D

377 300

C

 

178 900

C

Handelsgödsel

143 200

C

286 700

C

 

87 500

C

 

31 800

D

93 700

D

 

37 700

D

Bekämpningsmedel

31 200

D

90 000

E

 

31 300

D

 

2 700

E

9 400

D

 

3 500

D

Driv- och smörjmedel

68 100

D

139 200

C

 

42 400

D

 

27 400

D

85 700

C

 

37 400

C

Utsäde

43 900

D

75 000

D

 

44 500

D

 

11 200

D

26 400

D

 

13 100

C

Summa förnödenheter

289 000

C

607 900

C

 

221 800

C

 

215 000

C

592 400

C

 

270 600

C

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

15 000

E

24 000

E

 

22 000

E

 

15 600

E

32 500

D

 

13 800

D

Maskiner

49 700

E

87 300

D

 

49 600

D

 

41 300

D

94 200

C

 

48 700

C

Summa underhåll

64 600

D

111 300

D

 

71 700

D

 

57 000

D

126 700

C

 

62 500

C

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

15 800

D

34 600

D

 

23 100

D

 

24 100

C

54 600

C

 

28 000

C

Försäkringar

23 400

C

27 700

C

 

17 700

C

 

19 000

C

39 300

C

 

25 000

C

Personbil

9 900

E

12 200

D

 

8 800

E

 

8 600

E

12 100

D

 

6 200

E

Diverse kostnader växtodling

15 800

E

27 400

E

 

54 700

E

 

21 800

E

39 800

D

 

28 000

D

Diverse kostnader djurskötsel

2 100

E

10 200

E

 

5 600

E

 

64 500

C

143 200

C

 

71 100

C

Allmänna omkostnader

84 000

D

142 100

D

 

81 000

D

 

79 500

C

206 100

C

 

96 800

C

Summa driftskostnader

150 900

C

254 300

D

 

190 900

D

 

217 500

C

495 100

C

 

255 100

C

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

504 600

C

973 600

C

 

484 400

C

 

489 400

C

1 214 200

C

 

588 200

B

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

18 000

F

43 100

E

 

7 400

F

 

7 400

F

99 200

E

 

6 200

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

522 600

C

1 016 600

C

 

491 800

C

 

496 800

C

1 313 400

C

 

594 300

B

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

44 900

F

419 200

D

 

156 700

E

 

167 200

E

398 700

D

 

169 500

D

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

23 300

E

43 700

D

 

17 400

E

 

26 100

E

127 000

E

 

36 300

E

Markinventarier och markanl.

900

F

2 300

F

 

900

E

 

1 500

E

3 300

E

 

1 300

E

Maskiner

58 700

D

144 700

D

 

48 900

D

 

47 400

D

146 900

D

 

64 300

C

Summa avskrivningar till nukostnad

82 800

D

190 700

D

 

67 200

D

 

74 900

D

277 200

D

 

102 000

D

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

-37 900

F

228 500

E

 

89 400

E

 

92 300

E

121 500

E

 

67 500

E

 

 

 

 

Arrendekostnader

30 200

E

143 100

D

 

30 300

E

 

24 100

E

36 500

D

 

11 200

D

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

-68 100

E

85 400

F

 

59 200

E

 

68 200

E

85 000

F

 

56 300

E

 

 

 

 

Finansiellt netto

5 000

G

33 900

E

 

7 900

E

 

-200

G

34 600

E

 

2 900

G

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

-73 100

E

51 500

G

 

51 200

E

 

68 400

E

50 400

G

 

53 300

E


13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

76

 

32

46

 

74

 

67

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

516

 

 

1 157

 

 

1 181

 

 

747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

444 100

C

 

138 400

D

451 400

C

 

1 307 000

C

 

123 800

E

 

451 500

D

Handelsgödsel

67 000

C

 

8 800

E

45 700

D

 

166 600

C

 

47 700

D

 

129 200

C

Bekämpningsmedel

6 400

D

 

500

F

2 800

E

 

26 600

D

 

5 100

E

 

43 400

D

Driv- och smörjmedel

86 900

C

 

38 200

D

89 800

C

 

211 300

C

 

75 400

C

 

126 100

C

Utsäde

30 900

C

 

16 100

D

29 500

D

 

76 900

D

 

20 400

D

 

66 900

C

Summa förnödenheter

635 400

C

 

202 100

C

619 300

C

 

1 788 400

C

 

272 300

D

 

817 100

C

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

35 800

D

 

10 400

E

50 200

E

 

114 600

D

 

22 800

D

 

47 000

D

Maskiner

101 800

C

 

49 900

E

104 900

D

 

231 300

C

 

73 900

D

 

131 300

D

Summa underhåll

137 600

C

 

60 400

D

155 100

D

 

345 900

C

 

96 700

D

 

178 400

C

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

El

60 600

C

 

37 000

C

77 700

C

 

147 300

C

 

29 800

D

 

67 300

C

Försäkringar

39 400

C

 

22 500

C

43 000

C

 

67 600

C

 

33 000

C

 

45 400

C

Personbil

8 900

D

 

11 100

E

21 400

E

 

27 300

D

 

19 200

D

 

22 600

D

Diverse kostnader växtodling

43 400

D

 

24 800

D

57 300

D

 

116 200

D

 

52 400

D

 

64 100

D

Diverse kostnader djurskötsel

153 800

C

 

68 100

C

171 800

C

 

365 500

C

 

42 100

D

 

139 400

D

Allmänna omkostnader

199 600

C

 

73 300

C

249 600

D

 

596 800

D

 

145 800

C

 

277 700

D

Summa driftskostnader

505 600

C

 

236 600

C

620 700

C

 

1 320 700

C

 

322 200

C

 

616 500

C

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

1 278 600

C

 

499 100

C

1 395 100

C

 

3 454 900

C

 

691 200

C

 

1 612 000

C

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

106 200

D

 

600

F

126 600

D

 

588 200

D

 

17 700

E

 

98 500

E

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 384 800

C

 

499 700

C

1 521 800

C

 

4 043 200

C

 

708 900

C

 

1 710 500

C

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

420 100

D

 

283 200

D

704 900

D

 

1 057 900

D

 

374 900

D

 

680 900

D

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

125 000

D

 

38 300

D

113 200

D

 

372 900

D

 

59 000

D

 

194 400

D

Markinventarier och markanl.

4 500

E

 

300

F

5 100

E

 

17 000

E

 

2 300

E

 

11 200

E

Maskiner

151 100

C

 

69 300

D

159 400

C

 

276 500

C

 

114 800

D

 

149 500

C

Summa avskrivningar till nukostnad

280 600

C

 

107 900

D

277 700

D

 

666 300

C

 

176 100

D

 

355 100

D

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

139 500

E

 

175 300

D

427 200

E

 

391 600

E

 

198 700

D

 

325 800

E

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

58 100

D

 

2 500

E

31 900

E

 

245 300

D

 

49 400

D

 

123 600

D

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

81 300

F

 

172 800

E

395 300

E

 

146 300

F

 

149 300

E

 

202 200

E

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

36 100

E

 

-2 000

G

24 600

E

 

190 200

E

 

19 100

E

 

107 000

E

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

45 200

G

 

174 800

E

370 600

E

 

-43 900

G

 

130 200

E

 

95 200

F