Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2009. Kronor per företag

14. Receipts, costs and results in forestry 2009. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

35

31

 

31

 

39

56

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 057

 

 

1 284

 

 

574

 

1 318

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

E

0

E

 

0

E

 

0

D

100

D

 

100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

10 200

F

38 300

F

 

-

 

34 700

F

36 400

E

 

28 100

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

18 300

E

400

F

 

3 900

F

 

2 100

F

39 300

E

 

27 100

E

Övriga intäkter skogen

9 300

E

2 400

E

 

600

E

 

2 700

E

6 800

E

 

3 900

E

Summa intäkter skogen

37 800

E

41 100

E

 

4 500

F

 

39 500

E

82 400

E

 

59 100

E

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 700

E

2 300

E

 

1 900

F

 

3 500

E

11 500

E

 

10 100

E

Övriga kostnader skogen

1 300

E

700

F

 

1 100

F

 

6 500

F

2 600

F

 

500

E

Summa kostnader skogen

4 900

E

3 000

E

 

3 000

F

 

10 000

F

14 100

E

 

10 600

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

32 900

E

38 100

E

 

1 500

F

 

29 500

E

68 300

E

 

48 500

E

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

14 500

F

8 400

F

 

1 400

F

 

-

2 400

E

 

100

F

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

18 300

F

29 700

F

 

100

G

 

29 500

E

65 900

E

 

48 400

E

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

3 400

E

400

F

 

1 300

F

 

700

E

3 300

E

 

3 400

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

14 900

F

29 400

F

 

-1 300

G

 

28 800

E

62 600

E

 

45 000

E

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

11 200

F

8 400

E

 

3 200

F

 

10 800

E

30 700

D

 

5 500

E

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

3 800

G

21 000

F

 

-6 000

F

 

18 000

F

27 500

F

 

35 800

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

Antal företag i urvalet

76

 

32

46

 

74

 

67

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

516

 

 

1 157

 

 

1 181

 

 

747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

200

D

200

D

 

100

D

 

100

D

 

100

E

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

33 500

E

 

81 900

E

103 700

E

 

103 300

E

 

33 300

E

 

105 600

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

17 400

E

 

39 800

F

15 100

F

 

15 100

E

 

29 100

E

 

10 300

E

Övriga intäkter skogen

5 800

E

 

1 600

E

3 000

E

 

19 100

E

 

6 300

E

 

14 400

E

Summa intäkter skogen

56 700

E

 

123 300

E

121 800

E

 

137 400

E

 

68 700

E

 

130 300

E

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

17 900

E

 

10 800

E

28 900

F

 

40 500

F

 

17 900

E

 

24 200

E

Övriga kostnader skogen

1 000

E

 

2 500

F

6 100

F

 

4 300

E

 

2 100

E

 

2 100

E

Summa kostnader skogen

19 000

E

 

13 300

E

35 000

F

 

44 800

E

 

20 000

E

 

26 300

E

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

37 700

E

 

110 000

E

86 800

E

 

92 700

E

 

48 700

E

 

104 000

E

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

4 800

F

 

-

3 900

F

 

12 600

E

 

5 200

F

 

6 800

F

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

32 900

E

 

110 000

E

82 900

E

 

80 100

E

 

43 400

E

 

97 200

E

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 900

E

 

2 200

E

8 200

E

 

4 100

E

 

6 300

E

 

1 800

E

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

30 000

E

 

107 800

E

74 800

E

 

76 000

E

 

37 100

E

 

95 400

E

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

28 100

E

 

10 000

E

31 000

D

 

38 900

E

 

28 100

E

 

30 500

E

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

-5 800

G

 

97 800

E

41 700

F

 

8 600

G

 

2 000

G

 

64 100

F