Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Medelantal djur per företag 2009

16. Average number of livestock 2009

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

31

 

31

 

39

56

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 057

 

 

1 284

 

 

574

 

1 318

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslagskor)

-

-

 

-

 

21

C

50

C

 

23

C

Kor för uppfödning av kalvar

1

F

3

E

 

2

F

 

1

F

1

F

 

1

E

Övriga nöt 1 år och däröver

3

F

5

E

 

3

F

 

13

C

35

C

 

14

C

Kalvar under 1 år

3

F

10

F

 

4

F

 

15

C

41

C

 

20

C

 

 

 

 

Svin

 

 

 

Avelssvin

0

F

-

 

-

 

0

F

0

F

 

-

Slaktsvin 25 kg och däröver

-

13

F

 

13

F

 

0

F

1

F

 

-

Smågrisar under 25 kg

-

-

 

2

F

 

1

F

0

F

 

-

 

 

 

 

Får

 

 

 

Tackor

2

F

2

F

 

3

F

 

0

F

1

F

 

0

F

Baggar och lamm

3

F

1

F

 

1

F

 

0

F

1

F

 

0

F

 

 

 

 

Hästar

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

0

E

 

0

F

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

Höns

-

-

 

1

F

 

1

F

-

 

1

E

Kycklingar av värphönsras

-

-

 

-

 

-

-

 

-


16. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

76

 

32

46

 

74

 

67

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

516

 

 

1 157

 

 

1 181

 

 

747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkkor (inkl. sinkor och utslags­kor)

52

C

 

17

C

48

C

 

146

C

 

0

F

 

6

E

Kor för uppfödning av kalvar

2

E

 

2

F

1

F

 

2

F

 

35

C

 

15

D

Övriga nöt 1 år och däröver

39

C

 

12

D

32

D

 

82

C

 

41

D

 

41

D

Kalvar under 1 år

44

B

 

17

C

40

C

 

114

C

 

61

C

 

75

D

 

 

 

 

 

Svin

 

 

 

 

Avelssvin

-

 

-

-

 

-

 

0

F

 

26

E

Slaktsvin 25 kg och däröver

-

 

0

F

-

 

-

 

20

F

 

382

E

Smågrisar under 25 kg

-

 

0

F

-

 

-

 

3

F

 

562

E

 

 

 

 

 

Får

 

 

 

 

Tackor

9

F

 

0

F

1

F

 

4

F

 

13

E

 

1

F

Baggar och lamm

3

F

 

0

F

0

F

 

2

F

 

9

E

 

1

F

 

 

 

 

 

Hästar

1

F

 

0

F

0

F

 

1

E

 

0

E

 

0

F

 

 

 

 

 

Fjäderfä

 

 

 

 

Höns

1

F

 

-

-

 

-

 

1

F

 

149

F

Kycklingar av värphönsras

-

 

-

-

 

-

 

-

 

83

F