Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2009

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2009

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

31

 

31

 

39

56

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 057

 

 

1 284

 

 

574

 

1 318

 

 

816

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

F

0,5

D

 

0,2

E

 

0,8

C

0,9

B

 

0,9

B

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

-

 

-

 

0,1

E

0,4

D

 

0,1

E

Anställda

0,0

F

0,1

F

 

-

 

0,0

F

0,1

E

 

-

Summa AWU

0,1

E

0,5

E

 

0,2

E

 

1,0

C

1,4

C

 

1,0

C

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 000

C

1 800

C

 

1 200

D

 

2 400

C

2 700

B

 

2 700

B

Medbrukare och anhöriga

200

E

300

E

 

200

E

 

600

D

1 500

D

 

700

D

Regelbundet anställda

100

F

200

E

 

0

F

 

100

F

600

E

 

0

F

Tillfälligt anställda

-

0

F

 

0

F

 

0

F

0

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 300

D

2 300

C

 

1 400

D

 

3 100

C

4 900

B

 

3 400

B

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

93

E

51

E

 

24

F

74

E

84

E

230

E

Anställda

16

F

-

 

6

F

 

-

0

F

 

0

F

Summa timmar i skogsbruk

109

E

51

E

 

30

F

 

74

E

84

E

 

230

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

76

 

32

46

 

74

 

67

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

516

 

 

1 157

 

 

1 181

 

 

747

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

B

 

0,8

C

0,8

C

 

0,9

B

 

0,6

C

 

0,8

C

Medbrukare och anhöriga

0,4

D

 

0,1

E

0,5

D

 

0,8

D

 

0,2

E

 

0,3

E

Anställda

0,3

E

 

-

0,2

E

 

1,4

D

 

0,0

F

 

0,2

E

Summa AWU

1,5

C

 

1,0

C

1,6

C

 

3,0

C

 

0,8

C

 

1,3

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 700

B

 

2 700

C

2 600

B

 

2 600

B

 

2 000

B

 

2 200

B

Medbrukare och anhöriga

1 400

D

 

600

E

1 600

D

 

2 300

D

 

800

D

 

1 100

D

Regelbundet anställda

700

E

 

-

700

E

 

3 200

D

 

100

E

 

600

E

Tillfälligt anställda

0

F

 

0

F

0

E

 

200

E

 

0

F

 

100

E

Summa timmar i jordbruk

4 900

B

 

3 300

C

5 000

C

 

8 300

C

 

2 800

B

 

4 000

C

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

103

E

 

176

E

58

E

 

105

E

 

73

E

 

67

E

Anställda

15

F

 

-

-

 

7

F

 

24

F

 

15

E

Summa timmar i skogsbruk

119

E

 

176

E

58

E

 

112

E

 

98

E

 

82

E