Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2008 och 2009. Genomsnitt per företag

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2008 and 2009. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2008

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

95

 

87

 

 

74

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2008, 2009)

3 925

 

 

4 274

 

 

2 519

 

 

2 602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

357 700

C

 

235 700

C

 

1 111 700

C

 

738 100

C

Intäkter djurskötsel

92 400

E

 

67 000

E

 

234 900

E

 

212 100

E

Intäkter direktersättningar

175 200

B

 

168 400

B

 

381 900

C

 

378 300

B

Övriga intäkter

112 300

D

 

108 600

D

 

247 300

D

 

235 100

D

Summa intäkter

737 500

C

 

579 600

C

 

1 975 800

C

 

1 563 500

C

 

 

 

 

Kostnader växtodling

157 400

C

 

184 000

C

 

422 600

C

 

460 900

B

Kostnader djurskötsel

42 200

E

 

32 500

E

 

119 300

E

 

99 300

E

Arbetskostnad för anställda

12 000

E

 

11 800

E

 

89 200

E

 

81 600

E

Underhåll

60 000

C

 

64 700

D

 

152 600

C

 

133 800

C

Övriga driftskostnader

174 300

B

 

168 500

C

 

401 200

C

 

375 000

C

Summa driftskostnader

445 900

C

 

461 500

C

 

1 184 900

C

 

1 150 600

C

 

 

 

 

Bruttoresultat

291 700

C

 

118 100

D

 

790 900

C

 

412 900

D

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

79 500

C

 

80 200

C

 

178 200

D

 

208 200

C

Arrendekostnader

27 300

D

 

23 800

D

 

128 000

D

 

128 000

D

Finansiellt netto

15 000

E

 

10 200

E

 

58 400

E

 

41 900

E

Summa övriga kostnader

121 800

C

 

114 200

C

 

364 600

C

 

378 200

C

 

 

 

 

Nettoresultat

169 900

D

 

3 900

G

 

426 300

D

 

34 800

G