Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2009. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2009. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

31

 

31

 

39

56

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 057

 

 

1 284

 

 

574

 

1 318

 

 

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

544 200

D

685 200

D

 

479 700

D

 

331 300

D

682 100

D

 

391 100

C

Lager produkter

148 700

D

350 200

C

 

85 000

E

 

185 300

C

554 400

C

 

224 800

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

-

5 300

F

 

4 800

F

 

3 600

C

8 800

C

 

4 100

C

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

692 900

D

1 040 700

D

 

569 500

D

 

520 200

C

1 245 300

C

 

620 000

C

 

 

 

 

 

Stamdjur

7 300

E

21 300

E

 

16 700

E

 

196 800

C

469 500

C

 

220 800

C

Maskiner

528 400

D

1 301 900

D

 

428 800

D

 

412 100

D

1 227 700

D

 

509 200

C

Marknadsvärde på jordbruksfas­tighet

4 692 400

C

5 372 900

D

 

3 596 000

D

 

1 845 500

D

4 730 500

C

 

1 769 700

C

Summa övriga tillgångar

5 228 100

C

6 696 000

D

 

4 041 600

D

 

2 454 400

C

6 427 700

C

 

2 499 700

C

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 921 000

C

7 736 700

D

 

4 611 100

C

 

2 974 500

C

7 673 000

C

 

3 119 600

C

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

Långfristiga skulder

730 400

E

1 847 000

D

 

605 100

D

 

361 500

D

2 209 600

D

 

527 300

E

Kortfristiga skulder

67 600

E

334 300

E

 

59 300

E

 

97 600

E

233 300

D

 

96 900

D

Summa skulder i jordbruket

798 000

E

2 181 200

D

 

664 300

D

 

459 200

D

2 442 900

D

 

624 300

E

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 176 800

E

1 304 600

E

 

670 700

E

 

2 824 600

D

3 381 600

D

 

3 033 900

D

Maskiner och inventarier

30 500

E

3 400

F

 

12 000

F

 

6 600

E

29 400

E

 

30 700

E

Övriga tillgångar

32 000

F

25 800

E

 

11 200

F

 

21 500

E

44 000

E

 

74 400

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 239 300

E

1 333 900

E

 

693 900

E

 

2 852 700

D

3 455 000

D

 

3 139 100

D

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

484 800

E

350 500

E

 

140 600

E

 

394 100

E

1 182 400

D

 

404 400

D


18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

76

 

32

46

 

74

 

67

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

516

 

 

1 157

 

 

1 181

 

 

747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

613 000

D

 

523 800

D

569 700

D

 

1 290 900

D

 

597 600

D

 

928 300

C

Lager produkter

605 800

C

 

226 300

C

564 700

C

 

1 676 100

C

 

490 400

C

 

815 100

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

9 700

C

 

10 400

C

27 700

C

 

32 900

C

 

0

F

 

2 500

E

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 228 400

C

 

760 500

D

1 162 000

C

 

2 999 900

C

 

1 088 000

C

 

1 745 900

C

 

 

 

 

 

Stamdjur

517 500

C

 

151 500

C

464 400

C

 

1 433 900

C

 

219 200

C

 

254 000

D

Maskiner

1 150 100

C

 

623 300

D

1 415 300

C

 

2 233 300

C

 

984 000

C

 

1 307 400

C

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

3 259 800

C

 

1 327 000

D

2 057 600

D

 

7 475 300

D

 

3 065 800

C

 

7 177 400

C

Summa övriga tillgångar

4 927 400

C

 

2 101 800

D

3 937 300

D

 

11 142 600

C

 

4 268 900

C

 

8 738 800

C

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

6 155 900

C

 

2 862 300

C

5 099 300

C

 

14 142 500

C

 

5 356 900

C

 

10 484 600

C

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

Långfristiga skulder

2 084 800

D

 

337 600

E

1 529 900

D

 

7 502 400

D

 

1 329 200

D

 

3 747 700

D

Kortfristiga skulder

316 000

D

 

67 800

E

334 700

E

 

1 474 600

D

 

168 100

D

 

672 800

E

Summa skulder i jordbruket

2 400 800

D

 

405 400

E

1 864 600

D

 

8 977 000

D

 

1 497 300

D

 

4 420 500

D

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 207 300

D

 

3 719 100

D

3 272 700

D

 

4 373 900

D

 

3 879 100

D

 

3 877 900

E

Maskiner och inventarier

25 800

E

 

19 900

E

73 500

E

 

36 800

E

 

58 100

E

 

16 100

E

Övriga tillgångar

73 300

E

 

53 900

E

44 500

E

 

37 600

E

 

111 000

E

 

22 700

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 306 500

D

 

3 792 900

D

3 390 700

D

 

4 448 300

D

 

4 048 300

D

 

3 916 700

E

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 128 100

D

 

343 100

D

957 100

D

 

2 195 100

E

 

1 138 400

D

 

1 160 200

E