Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2009. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2009. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

standardtäckningsbidrag

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

Antal företag i urvalet

35

31

 

31

 

39

56

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 924

 

1 057

 

 

1 284

 

 

574

 

1 318

 

 

816

 

 

 

 

 

Maskiner

72 500

E

337 700

E

 

89 900

F

 

101 000

E

238 500

E

 

94 100

E

Byggnader och byggnadsinventarier

58 300

F

67 300

F

 

31 300

F

 

120 000

F

318 500

E

 

98 200

F

Markinventarier och markanlägg­ningar

-

1 500

F

 

-

 

4 200

F

3 000

F

 

-

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

130 800

E

406 500

E

 

121 200

E

 

225 200

E

560 000

E

 

192 300

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

6 700

F

700

F

 

-

 

-

11 700

F

 

-


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

standardtäckningsbidrag

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

76

 

32

46

 

74

 

67

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 333

 

 

407

 

516

 

 

1 157

 

 

1 181

 

 

747

 

 

 

 

 

 

Maskiner

183 100

D

 

137 200

E

316 000

E

 

461 000

D

 

229 300

D

 

340 800

D

Byggnader och byggnadsinven­tarier

169 800

E

 

145 600

E

238 700

F

 

593 900

E

 

94 400

E

 

473 300

E

Markinventarier och markanlägg-

ningar

9 000

F

 

-

9 600

F

 

26 600

F

 

1 700

F

 

16 500

F

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

361 800

D

 

282 900

E

564 400

E

 

1 081 500

D

 

325 400

D

 

830 600

D

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

24 300

F

 

15 100

F

14 300

F

 

4 000

F

 

51 000

E

 

69 300

F