Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Intäkter i trädgårdsföretag 2009. Kronor per företag

20. Receipts in horticulture holdings 2009. SEK per holding

 

Riket

 

 

 

Antal företag i urvalet

24

 

 

 

 

Antal företag i populationen

533

 

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, växt-
hus

 

 

Tomat

1 216 300

E

Gurka

791 300

E

Sallad, spenat

112 100

F

Övriga trädgårdsväxter

133 700

F

Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

2 253 400

D

 

Intäkter trädgårdsväxter, friland

382 300

F

 

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

154 100

F

 

Summa intäkter växtodling

2 789 800

D

 

Övriga intäkter

98 400

E

 

Direktersättningar, stöd och bidrag

106 300

E

 

Summa intäkter

2 994 500

D