Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2008 och 2009. Genomsnitt per företag

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2008 and 2009. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2008

 

 

2009

 

 

2008

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

90

 

 

91

 

 

66

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

8 062

 

 

8 035

 

 

458

 

 

439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

64 000

E

 

47 900

E

 

189 400

E

 

119 900

E

Intäkter djurskötsel

197 100

C

 

166 500

C

 

1 260 100

D

 

1 167 100

D

Intäkter direktersättningar

255 900

C

 

271 200

C

 

160 600

D

 

181 900

D

Övriga intäkter

108 900

D

 

98 100

D

 

87 100

E

 

82 700

E

Summa intäkter

626 000

C

 

583 700

C

 

1 697 200

D

 

1 551 500

D

 

 

 

 

Kostnader växtodling

67 900

C

 

80 100

D

 

157 600

D

 

185 600

D

Kostnader djurskötsel

71 800

D

 

72 500

D

 

749 900

D

 

621 500

D

Arbetskostnad för anställda

3 500

E

 

7 200

F

 

30 900

E

 

26 100

E

Underhåll

52 100

C

 

54 100

C

 

72 000

D

 

67 700

D

Övriga driftskostnader

180 000

C

 

199 200

C

 

323 600

D

 

289 300

D

Summa driftskostnader

375 300

C

 

413 100

C

 

1 333 900

D

 

1 190 100

D

 

 

 

 

Bruttoresultat

250 700

D

 

170 600

D

 

363 300

D

 

361 400

E

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

83 300

C

 

92 800

C

 

136 800

D

 

147 700

D

Arrendekostnader

16 400

D

 

18 100

D

 

57 500

E

 

55 000

E

Finansiellt netto

-6 500

F

 

-500

G

 

59 600

E

 

32 500

F

Summa övriga kostnader

93 100

C

 

110 500

C

 

253 900

D

 

235 200

E

 

 

 

 

Nettoresultat

157 600

D

 

60 200

E

 

109 400

E

 

126 200

E