Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket 2009. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture 2009. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

87

77

26

34

 

36

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

4 274

 

2 602

 

 

368

 

1 312

 

 

721

 

1 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

139 700

C

387 600

C

 

17 800

E

38 600

E

 

-2 000

F

3 800

G

Oljeväxter

31 000

D

58 900

D

 

-

11 300

E

 

-

100

F

Vall- och rotfruktsfröer

700

F

13 900

E

 

-

-

 

-

-

Matpotatis

11 600

F

65 600

E

 

100

F

100

F

 

100

E

0

F

Fabrikspotatis

-

37 200

E

 

-

-

 

-

-

Sockerbetor

26 600

D

75 000

E

 

-

4 500

F

 

-

-

Grovfoder och bete

9 900

E

21 600

E

 

4 300

F

12 200

F

 

16 700

F

16 000

E

Övrig växtodling

16 300

E

78 200

E

 

2 400

F

5 900

F

 

2 200

E

200

G

Summa intäkter växtodling

235 700

C

738 100

C

 

24 500

E

72 500

E

 

17 100

F

20 200

E

därav naturauttag

-

0

F

 

0

F

100

F

 

100

E

-

därav lagerförändring

-21 500

E

-46 300

E

 

4 200

G

-4 700

G

 

5 400

F

9 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

Nötkreatur

16 300

F

19 300

F

 

9 500

F

38 700

E

 

-11 800

F

16 600

F

Mjölk

28 800

E

78 700

E

 

390 400

C

843 000

B

 

336 100

C

752 600

B

Svin

18 400

F

78 300

F

 

1 200

F

5 400

F

 

-

100

F

Fjäderfä och ägg

600

F

-

 

100

F

-

 

0

G

0

F

Övrig djurskötsel

2 900

E

35 800

F

 

100

G

100

G

 

2 700

F

300

F

Summa intäkter djurskötsel

67 000

E

212 100

E

 

401 200

C

887 200

B

 

327 000

C

769 600

B

därav naturauttag

0

F

0

F

 

600

F

-

 

0

F

0

F

därav lagerförändring

-1 800

G

3 700

G

 

-32 800

D

-91 600

D

 

-55 600

D

-97 100

D

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

108 600

D

235 100

D

 

20 400

E

75 700

E

 

47 400

E

90 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

Gårdsstöd

141 900

B

303 900

B

 

101 900

B

221 800

C

 

76 600

C

159 800

B

Djurbidrag

1 000

E

2 500

F

 

1 000

F

7 900

E

 

2 800

E

6 700

D

Miljöstöd

21 900

E

55 100

D

 

19 200

E

46 000

D

 

23 600

D

52 400

D

Övriga bidrag

3 500

E

16 700

E

 

20 100

F

12 100

E

 

41 300

E

42 600

D

Summa direktersättningar/bidrag

168 400

B

378 300

B

 

142 300

D

287 900

C

 

144 300

C

261 500

B

 

 

 

Summa intäkter

579 600

C

1 563 500

C

 

588 400

C

1 323 300

B

 

535 900

C

1 142 000

B


4. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

36

98

115

152

91

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

455

 

 

1 544

 

2 984

 

1 136

 

 

8 035

 

 

439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

1 400

G

 

4 700

F

14 300

E

39 300

E

 

13 700

E

52 700

F

Oljeväxter

-

 

-

4 000

E

10 600

E

 

2 000

E

22 900

E

Vall- och rotfruktsfröer

200

F

 

100

F

-

400

F

 

-

400

F

Matpotatis

200

F

 

200

E

0

F

13 200

F

 

5 800

F

500

F

Fabrikspotatis

-

 

-

-

-

 

-

-

Sockerbetor

-

 

-

1 500

F

9 900

E

 

1 100

F

19 600

F

Grovfoder och bete

11 500

F

 

11 300

E

16 900

E

80 600

E

 

16 400

E

5 800

F

Övrig växtodling

3 100

F

 

2 600

E

2 100

F

11 500

E

 

9 000

F

18 000

E

Summa intäkter växtodling

16 400

F

 

18 800

E

38 800

D

165 600

D

 

47 900

E

119 900

E

därav naturauttag

100

F

 

100

E

0

F

0

F

 

200

F

0

F

därav lagerförändring

-8 200

F

 

-200

G

5 800

F

42 000

E

 

6 800

F

-21 000

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

-16 500

E

 

-7 800

E

18 100

E

-8 100

G

 

152 700

C

700

F

Mjölk

321 900

D

 

345 400

C

799 800

B

2 583 100

C

 

-

-

Svin

-

 

300

F

1 900

F

300

F

 

12 400

F

1 161 000

D

Fjäderfä och ägg

-

 

0

F

0

F

0

F

 

-

-

Övrig djurskötsel

-600

F

 

700

F

300

F

3 200

E

 

1 300

E

5 500

E

Summa intäkter djurskötsel

304 900

D

 

338 600

C

820 200

B

2 578 500

C

 

166 500

C

1 167 100

D

därav naturauttag

100

F

 

200

E

0

F

200

F

 

0

C

0

F

därav lagerförändring

-59 000

E

 

-50 700

D

-93 700

C

-264 800

D

 

-30 300

E

-49 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

23 000

D

 

30 600

D

79 200

D

252 400

D

 

98 100

D

82 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

94 300

B

 

90 300

B

184 700

B

468 600

C

 

136 300

C

127 300

D

Djurbidrag

1 900

E

 

2 000

E

6 400

D

13 800

D

 

28 300

D

100

F

Miljöstöd

60 300

D

 

36 600

C

62 100

C

172 400

C

 

73 400

C

26 300

E

Övriga bidrag

119 000

C

 

65 600

D

99 800

E

176 900

D

 

33 200

D

 

28 200

E

Summa direktersättningar/bidrag

275 500

C

 

194 500

B

353 000

C

831 800

C

 

271 200

C

181 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

619 800

C

 

582 600

B

1 291 000

B

3 828 200

C

 

583 700

C

 

1 551 500

D