Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2009. Kronor per företag

5. Costs and results in agriculture 2009. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

87

77

26

34

36

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

4 274

 

2 602

 

 

368

 

1 312

 

 

721

 

1 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

24 400

E

80 100

E

 

123 000

C

275 700

C

 

118 900

C

284 200

C

Handelsgödsel

101 900

C

237 200

C

 

38 600

D

110 800

D

 

28 800

D

43 800

D

Bekämpningsmedel

26 000

D

90 000

D

 

3 700

E

12 700

E

 

1 800

E

4 800

E

Driv- och smörjmedel

50 500

C

112 900

C

 

20 500

D

55 400

C

 

25 500

D

61 400

D

Utsäde

37 200

C

86 400

C

 

10 500

D

23 000

D

 

6 400

D

18 000

D

Summa förnödenheter

240 000

C

606 600

C

 

196 300

C

477 600

B

 

181 300

C

412 200

B

 

 

 

Underhåll

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

17 300

D

28 900

D

 

7 500

E

23 200

E

 

10 900

E

19 200

D

Maskiner

47 400

D

104 900

C

 

28 300

D

57 200

C

 

32 700

D

65 600

C

Summa underhåll

64 700

D

133 800

C

 

35 900

D

80 400

C

 

43 700

D

84 800

C

 

 

 

Driftskostnader

 

 

El

16 400

C

40 900

D

 

19 400

C

34 400

C

 

22 200

C

41 600

B

Försäkringar

18 500

C

31 400

C

 

16 800

C

33 400

C

 

20 500

D

29 100

C

Personbil

8 600

D

15 300

E

 

6 100

E

10 600

E

 

7 400

E

5 600

E

Diverse kostnader växtodling

18 900

D

47 300

D

 

7 700

E

30 500

D

 

24 600

E

31 600

D

Diverse kostnader djurskötsel

8 100

E

19 300

E

 

64 700

C

110 700

C

 

47 400

D

112 600

C

Allmänna omkostnader

74 400

C

174 400

D

 

87 000

D

168 100

D

 

70 600

D

129 400

C

Summa driftskostnader

145 000

C

328 600

C

 

201 900

C

387 800

C

 

192 600

D

349 900

C

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

449 700

C

1 069 000

C

 

434 000

C

945 800

B

 

417 600

C

846 900

B

 

 

 

Arbetskostnad anställda

11 800

E

81 600

E

 

2 900

F

43 700

E

 

1 800

F

29 500

E

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

461 500

C

1 150 600

C

 

436 900

C

989 600

B

 

419 400

C

876 400

C

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

118 100

D

412 900

D

 

151 500

D

333 800

D

 

116 500

E

265 600

C

 

 

 

Avskrivningar

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

21 500

E

60 000

D

 

28 600

E

41 900

D

 

16 100

D

50 000

E

Markinventarier och markanl.

1 000

E

2 700

E

 

500

F

900

E

 

700

F

2 500

E

Maskiner

57 800

C

145 500

C

 

34 600

D

90 400

C

 

42 400

D

92 500

C

Summa avskrivningar till nukostnad

80 200

C

208 200

C

 

63 700

E

133 200

C

 

59 200

C

145 000

C

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

37 800

E

204 700

E

 

87 800

E

200 600

D

 

57 300

E

120 600

D

 

 

 

Arrendekostnader

23 800

D

128 000

D

 

10 100

D

43 500

E

 

3 900

E

22 300

D

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

14 100

G

76 700

F

 

77 700

E

157 000

E

 

53 400

E

98 300

E

 

 

 

Finansiellt netto

10 200

E

41 900

E

 

5 200

F

21 800

E

 

-6 600

E

-12 300

E

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

3 900

G

34 800

G

 

72 500

E

135 200

E

 

60 000

E

110 600

E


5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

36

98

115

152

91

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

455

1 544

2 984

1 136

8 035

439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

111 000

D

 

117 000

C

287 100

B

937 400

C

 

47 700

D

 

493 400

D

Handelsgödsel

25 300

E

 

30 100

D

65 500

C

148 200

C

 

34 000

D

 

96 700

E

Bekämpningsmedel

1 600

E

 

2 200

D

6 900

D

25 200

D

 

5 200

E

 

33 600

E

Driv- och smörjmedel

32 800

D

 

27 000

C

61 200

C

165 000

C

 

47 900

C

 

61 600

D

Utsäde

17 600

E

 

11 800

D

20 700

C

64 100

C

 

17 700

D

 

38 400

D

Summa förnödenheter

188 200

C

 

188 100

B

441 400

B

1 339 800

C

 

152 500

C

 

723 800

D

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

8 200

E

 

8 900

D

21 500

D

79 200

D

 

12 300

D

 

13 400

E

Maskiner

39 900

D

 

34 300

C

64 800

C

177 100

C

 

41 800

C

 

54 300

D

Summa underhåll

48 000

D

 

43 200

C

86 300

B

256 300

C

 

54 100

C

 

67 700

D

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

El

33 200

C

 

25 700

C

41 800

B

119 100

C

 

22 100

C

 

66 000

D

Försäkringar

20 700

C

 

19 600

C

31 500

B

58 200

B

 

24 000

C

 

29 800

C

Personbil

7 200

E

 

7 000

D

9 100

D

23 800

D

 

13 100

E

 

16 500

E

Diverse kostnader växtodling

19 700

D

 

18 100

D

32 100

C

83 600

C

 

23 100

D

 

16 800

E

Diverse kostnader djurskötsel

55 500

D

 

55 200

C

113 700

C

290 300

C

 

24 800

D

 

128 100

E

Allmänna omkostnader

62 500

C

 

71 900

C

146 500

C

452 200

C

 

92 100

C

 

115 400

D

Summa driftskostnader

198 800

C

 

197 500

B

374 700

B

1 027 100

C

 

199 200

C

 

372 600

D

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

435 100

C

 

428 800

B

902 300

B

2 623 200

C

 

405 900

C

 

1 164 000

D

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

400

F

 

1 600

F

36 200

E

403 400

D

 

7 200

F

 

26 100

E

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

435 500

C

 

430 400

B

938 500

B

3 026 600

C

 

413 100

C

 

1 190 100

D

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

184 300

D

 

152 200

D

352 500

C

801 600

C

 

170 600

D

 

361 400

E

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

21 200

E

 

21 400

D

49 700

D

310 700

C

 

30 500

D

 

80 600

D

Markinventarier och markanl.

100

F

 

400

E

2 100

D

13 100

D

 

2 100

E

 

1 200

E

Maskiner

48 400

D

 

42 600

C

97 600

C

207 400

C

 

60 200

C

 

65 900

D

Summa avskrivningar till nukostnad

69 700

D

 

64 500

C

149 400

C

531 200

C

 

92 800

C

 

147 700

D

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

114 500

E

 

87 800

D

203 100

D

270 400

E

 

77 800

E

 

213 700

E

 

 

 

 

Arrendekostnader

3 100

E

 

5 300

D

29 500

D

168 700

D

 

18 100

D

 

55 000

E

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

111 400

E

 

82 500

D

173 600

D

101 700

F

 

59 700

E

 

158 700

E

 

 

 

 

Finansiellt netto

-8 100

E

 

-4 000

E

1 800

G

126 400

D

 

-500

G

 

32 500

F

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

119 500

E

 

86 400

D

171 800

D

-24 700

G

 

60 200

E

 

126 200

E