Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2009

JO 40 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2009. Kronor per företag

6. Receipts, costs and results in forestry 2009. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

87

 

 

77

 

26

 

34

 

 

36

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

4 274

2 602

368

1 312

721

1 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

25

D

40

E

 

20

E

38

E

 

63

D

61

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

10 800

E

36 600

E

 

1 900

F

24 900

E

 

34 900

E

48 100

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

3 000

E

4 600

F

 

4 400

F

30 100

F

 

24 500

E

22 700

F

Övriga intäkter skogen

3 700

E

3 200

E

 

3 200

E

4 700

E

 

3 600

E

3 100

E

Summa intäkter skogen

17 500

E

44 400

E

 

9 500

E

59 700

E

 

63 000

E

73 900

E

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 300

E

4 600

E

 

700

F

11 600

F

 

6 200

E

14 300

E

Övriga kostnader skogen

1 300

E

1 600

E

 

0

F

500

E

 

300

F

700

F

Summa kostnader skogen

4 500

E

6 200

E

 

700

F

12 100

F

 

6 400

E

14 900

E

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

13 000

E

38 200

E

 

8 800

E

47 600

E

 

56 500

E

59 000

E

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

4 700

F

6 800

E

 

-

1 300

F

 

-

1 700

F

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

8 300

F

31 400

E

 

8 800

E

46 300

E

 

56 500

E

57 300

E

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 500

E

1 700

F

 

1 300

E

2 900

E

 

2 900

E

3 500

E

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

6 800

F

29 700

E

 

7 600

F

43 500

E

 

53 700

E

53 800

E

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

5 700

E

12 800

E

 

6 700

E

13 800

E

 

5 500

E

26 600

D

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

100

G

10 600

F

 

900

G

29 700

F

 

48 200

E

27 200

F


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

36

98

115

152

91

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2008, 2009)

455

1 544

2 984

1 136

8 035

439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

128

D

 

76

D

65

C

81

D

 

77

D

 

30

E

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

81 300

E

 

43 900

E

43 700

D

98 900

E

 

28 600

E

 

32 600

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

26 900

F

 

19 900

E

25 100

E

12 000

E

 

39 200

E

 

1 500

E

Övriga intäkter skogen

2 300

E

 

3 000

D

3 500

E

17 500

E

 

3 900

E

 

4 600

F

Summa intäkter skogen

110 500

E

 

66 800

D

72 300

E

128 400

E

 

71 700

E

 

38 700

F

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

7 300

E

 

5 100

D

12 900

E

34 300

E

 

18 200

E

 

5 000

E

Övriga kostnader skogen

2 100

F

 

900

F

600

E

2 900

E

 

1 200

E

 

800

F

Summa kostnader skogen

9 400

E

 

6 000

E

13 600

E

37 100

E

 

19 400

E

 

5 900

E

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

101 000

E

 

60 800

E

58 700

E

91 200

E

 

52 300

E

 

32 900

F

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

-

 

-

1 300

E

9 000

E

 

2 000

F

 

-

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

101 000

E

 

60 800

E

57 500

E

82 200

E

 

50 200

E

 

32 900

F

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

2 200

F

 

2 200

E

3 300

E

4 300

E

 

5 000

E

 

1 600

E

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

98 900

E

 

58 600

E

54 100

E

77 900

E

 

45 300

E

 

31 300

F

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

12 900

E

 

8 700

E

20 800

D

52 300

D

 

20 600

E

 

26 400

E

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

86 000

E

 

49 900

E

33 300

E

25 600

G

 

24 600

E

 

4 900

G