Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2009 och 2010. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2009 and 2010. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2009

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

87

 

 

68

 

 

77

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

4 274

 

 

3 729

 

 

2 602

 

 

2 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

235 700

C

 

311 000

C

 

738 100

C

 

926 100

C

Intäkter djurskötsel

67 000

E

 

3 400

F

 

212 100

E

 

62 500

F

Intäkter direktersättningar

168 400

B

 

144 200

B

 

378 300

B

 

317 500

B

Övriga intäkter

108 600

D

 

128 000

E

 

235 100

D

 

298 600

D

Summa intäkter jordbruk

579 600

C

 

586 600

C

 

1 563 500

C

 

1 604 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

184 000

C

 

141 400

C

 

460 900

B

 

388 300

C

Kostnader djurskötsel

32 500

E

 

3 000

F

 

99 300

E

 

6 200

F

Arbetskostnad för anställda

11 800

E

 

8 000

F

 

81 600

E

 

36 100

E

Underhåll

64 700

D

 

56 700

D

 

133 800

C

 

111 500

D

Övriga driftskostnader

168 500

C

 

180 600

C

 

375 000

C

 

360 900

C

Summa driftskostnader

461 500

C

 

389 600

C

 

1 150 600

C

 

902 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

118 100

D

 

197 000

D

 

412 900

D

 

701 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

80 200

C

 

66 700

C

 

208 200

C

 

250 800

E

Arrendekostnader

23 800

D

 

23 900

E

 

128 000

D

 

119 500

D

Räntenetto

10 200

E

 

7 800

E

 

41 900

E

 

51 400

E

Summa övriga kostnader

114 200

C

 

98 400

C

 

378 200

C

 

421 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

3 900

G

 

98 600

E

 

34 800

G

 

280 100

D