Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2009 och 2010. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2009 and 2010. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2009

 

 

2010

 

 

2009

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

88

 

 

59

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2009, 2010)

8 035

 

 

7 805

 

 

439

 

 

367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

47 900

E

 

32 300

E

 

119 900

E

 

210 200

E

Intäkter djurskötsel

166 500

C

 

274 500

C

 

1 167 100

D

 

1 150 300

D

Intäkter direktersättningar

271 200

C

 

268 400

C

 

181 900

D

 

171 100

D

Övriga intäkter

98 100

D

 

133 300

D

 

82 700

E

 

134 400

D

Summa intäkter jordbruk

583 700

C

 

708 600

C

 

1 551 500

D

 

1 666 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

80 100

D

 

69 200

D

 

185 600

D

 

129 400

E

Kostnader djurskötsel

72 500

D

 

73 000

D

 

621 500

D

 

656 200

D

Arbetskostnad för anställda

7 200

F

 

5 600

F

 

26 100

E

 

25 500

E

Underhåll

54 100

C

 

63 100

D

 

67 700

D

 

86 300

D

Övriga driftskostnader

199 200

C

 

210 400

C

 

289 300

D

 

334 200

D

Summa driftskostnader

413 100

C

 

421 300

C

 

1 190 100

D

 

1 231 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

170 600

D

 

287 300

C

 

361 400

E

 

434 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

92 800

C

 

96 900

C

 

147 700

D

 

176 300

D

Arrendekostnader

18 100

D

 

15 600

D

 

55 000

E

 

51 000

E

Räntenetto

-500

G

 

600

G

 

32 500

F

 

12 000

F

Summa övriga kostnader

110 500

C

 

113 100

C

 

235 200

E

 

239 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

60 200

E

 

174 300

D

 

126 200

E

 

195 200

E