Statens Jordbruksverk                                           12                                                     JO 40 SM 1202

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kalo  SCB, tfn 019-17 67 72, anna.kalo@scb.se

Henrik Engström SCB, tfn 019-17 60 69, henrik.engstrom@scb.se

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO –Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 12 december 2012.

URN:NBN:SE:SCB-2012-JO40SM1202_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB