Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2010 och 2011. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2010 and 2011. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

86

 

 

63

 

 

71

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

4 349

 

 

3 706

 

 

2 803

 

 

2 637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

307 000

C

 

403 500

C

 

936 300

C

 

1 043 900

B

Intäkter djurskötsel

40 800

E

 

3 000

E

 

268 200

E

 

8 200

F

Intäkter direktersättningar

131 000

B

 

137 200

B

 

363 100

C

 

333 100

B

Övriga intäkter

84 900

D

 

127 500

D

 

269 400

D

 

648 100

B

Summa intäkter jordbruk

563 800

B

 

671 200

C

 

1 836 900

C

 

2 033 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

152 700

C

 

154 300

C

 

403 300

C

 

417 700

B

Kostnader djurskötsel

17 900

E

 

1 900

F

 

95 000

E

 

6 700

F

Arbetskostnad för anställda

8 300

E

 

4 100

F

 

90 000

E

 

19 200

E

Underhåll

62 000

C

       

      50 300

C

 

131 700

D

 

132 800

B

Övriga driftskostnader

137 400

C

 

187 800

C

 

394 300

C

 

439 200

B

Summa driftskostnader

378 300

C

 

398 300

C

 

1 114 300

C

 

1 015 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

185 500

C

 

272 900

C

 

722 600

C

 

1 017 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

55 400

C

 

72 800

D

 

271 700

D

 

190 400

C

Arrendekostnader

14 500

D

 

22 000

E

 

134 500

D

 

187 100

B

Räntenetto

7 400

E

 

10 400

E

 

67 800

D

 

65 300

D

Summa övriga kostnader

77 300

C

 

105 300

D

 

473 900

D

 

442 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

108 100

D

 

167 600

D

 

248 700

D

 

575 000

C