Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2010 och 2011. Genomsnitt per företag

2. Receipts and costs in milk production in current costs 2010 and 2011. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600

 

 

1600

 

 

3200

 

 

3200

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

26

 

 

22

 

 

38

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

341

 

 

279

 

 

1 192

 

 

925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

22 800

E

 

25 100

E

 

110 400

E

 

147 200

E

Intäkter djurskötsel

527 600

C

 

568 200

C

 

1 083 800

B

 

1 143 800

C

Intäkter direktersättningar

123 000

C

 

124 500

C

 

285 200

C

 

276 000

C

Övriga intäkter

22 800

E

 

41 400

E

 

109 900

E

 

83 400

E

Summa intäkter jordbruk

696 200

C

 

759 200

C

 

1 589 300

B

 

1 650 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

45 300

D

 

53 100

C

 

150 200

C

 

153 200

D

Kostnader djurskötsel

186 700

C

 

211 300

D

 

359 100

C

 

413 900

C

Arbetskostnad för anställda

5 800

F

 

2 000

F

 

57 400

E

 

66 700

E

Underhåll

42 700

D

 

56 600

D

 

97 700

C

 

90 700

D

Övriga driftskostnader

153 600

C

 

190 200

C

 

334 200

C

 

366 300

C

Summa driftskostnader

434 200

C

 

513 100

C

 

998 600

C

 

1 090 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

262 100

D

 

246 000

D

 

590 700

C

 

559 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

69 000

E

 

72 100

E

 

131 500

D

 

127 100

D

Arrendekostnader

8 000

E

 

10 200

E

 

42 700

D

 

39 300

E

Räntenetto

2 600

G

 

-1 300

G

 

9 500

F

 

9 100

F

Summa övriga kostnader

79 700

E

 

81 000

E

 

183 700

C

 

175 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

182 400

D

 

165 100

E

 

407 100

C

 

384 000

D


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600

 

 

1600

 

 

3200

 

 

3200

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

31

 

 

26

 

 

50

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

644

 

 

528

 

 

1 198

 

 

1 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

16 200

F

 

26 400

E

 

29 900

E

 

29 600

E

Intäkter djurskötsel

458 800

C

 

417 500

D

 

980 800

C

 

1 131 000

C

Intäkter direktersättningar

137 100

C

 

135 000

C

 

318 500

C

 

284 700

C

Övriga intäkter

40 400

E

 

70 600

E

 

104 100

D

 

128 500

E

Summa intäkter jordbruk

652 600

C

 

649 500

C

 

1 433 400

B

 

1 573 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

49 000

D

 

57 200

D

 

94 500

D

 

107 000

D

Kostnader djurskötsel

179 100

C

 

170 300

D

 

361 300

C

 

446 000

C

Arbetskostnad för anställda

1 100

F

 

1 200

F

 

35 800

E

 

38 500

E

Underhåll

39 400

C

 

43 000

D

 

94 300

C

 

119 300

C

Övriga driftskostnader

148 700

D

 

158 600

C

 

297 800

C

 

316 300

C

Summa driftskostnader

417 300

C

 

430 300

C

 

883 700

C

 

1 027 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

235 300

D

 

219 200

D

 

549 700

C

 

546 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

63 900

D

 

69 200

D

 

167 800

C

 

170 700

C

Arrendekostnader

5 400

E

 

4 600

E

 

28 000

D

 

38 200

D

Räntenetto

-9 000

E

 

- 16 500

E

 

-12 400

E

 

-11 700

F

Summa övriga kostnader

60 300

D

 

57 300

D

 

183 400

C

 

197 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

175 000

D

 

161 900

E

 

366 300

A

 

349 400

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

1600

 

 

1600

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

35

 

 

90

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

402

 

 

255

 

 

1 387

 

 

1 062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

13 900

F

 

2 900

G

 

17 400

E

 

14 800

E

Intäkter djurskötsel

444 700

C

 

246 000

E

 

474 800

B

 

373 600

E

Intäkter direktersättningar

296 500

C

 

258 000

D

 

184 700

B

 

191 300

C

Övriga intäkter

35 800

E

 

48 000

E

 

33 700

E

 

52 300

D

Summa intäkter jordbruk

790 900

C

 

554 900

E

 

710 500

B

 

632 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

32 100

D

 

22 800

E

 

42 400

C

 

39 600

E

Kostnader djurskötsel

197 200

D

 

130 000

E

 

187 300

C

 

161 400

E

Arbetskostnad för anställda

500

F

 

1 000

F

 

2 300

F

 

1 300

F

Underhåll

55 900

D

 

49 500

D

 

45 700

C

 

49 600

C

Övriga driftskostnader

194 300

C

 

178 000

D

 

165 000

C

 

175 900

C

Summa driftskostnader

479 900

C

 

381 200

E

 

442 700

B

 

427 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

310 900

D

 

173 700

E

 

267 900

C

 

204 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

92 500

D

 

70 300

E

 

74 700

C

 

70 500

D

Arrendekostnader

2 800

E

 

2 400

F

 

5 300

D

 

5 000

E

Räntenetto

-7 900

E

 

-9 600

E

 

-5 200

E

 

-9 300

E

Summa övriga kostnader

87 400

D

 

63 100

E

 

74 900

D

 

66 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

223 600

D

 

110 700

E

 

193 000

C

 

138 100

E


 

2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp

3200

 

 

3200

 

 

5600

 

 

5600

 

Standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

110

 

 

92

 

 

164

 

 

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

2 775

 

 

2 447

 

 

1 187

 

 

1 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

60 800

E

 

70 200

E

 

117 400

E

 

191 300

D

Intäkter djurskötsel

1 027 800

B

 

1 115 200

B

 

3 464 400

B

 

3 885 700

B

Intäkter direktersättningar

362 500

B

 

338 000

B

 

832 100

C

 

871 600

B

Övriga intäkter

98 100

D

 

99 600

D

 

293 800

D

 

263 200

C

Summa intäkter

1 549 300

B

 

1 623 100

B

 

4 707 700

B

 

5 211 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

113 900

C

 

121 200

C

 

266 700

C

 

291 800

C

Kostnader djurskötsel

374 000

B

 

440 900

B

 

1 203 000

B

 

1 480 900

C

Arbetskostnad för anställda

46 600

D

 

49 100

E

 

375 400

D

 

427 400

D

Underhåll

96 400

C

 

106 200

C

 

273 300

C

 

302 700

C

Övriga driftskostnader

325 300

B

 

347 900

B

 

883 100

C

 

942 600

C

Summa driftskostnader

956 200

B

 

1 065 400

B

 

3 001 600

C

 

3 445 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

593 100

B

 

557 700

C

 

1 706 100

C

 

1 766 400

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

159 500

C

 

161 200

C

 

586 200

C

 

625 700

B

Arrendekostnader

33 100

D

 

35 800

D

 

181 200

D

 

215 600

D

Räntenetto

-3 200

G

 

-3 200

G

 

81 400

D

 

135 800

D

Summa övriga kostnader

189 500

C

 

193 800

C

 

848 700

C

 

977 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

403 700

C

 

363 900

C

 

857 400

C

 

789 200

C