Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2010 och 2011. Genomsnitt per företag

3. Receipts and costs in beef- and pig production in current costs 2010 and 2011. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

96

 

 

44

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

8 265

 

 

7 466

 

 

391

 

 

355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

25 100

E

 

36 500

E

 

144 400

E

 

251 600

E

Intäkter djurskötsel

215 900

C

 

158 600

C

 

1 049 400

D

 

1 287 300

D

Intäkter direktersättningar

228 400

B

 

207 200

B

 

129 700

D

 

154 400

D

Övriga intäkter

89 900

D

 

71 800

D

 

155 800

E

 

139 700

E

Summa intäkter jordbruk

559 300

B

 

474 100

B

 

1 479 300

D

 

1 833 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

58 600

C

 

51 300

C

 

101 900

E

 

167 000

D

Kostnader djurskötsel

58 900

C

 

44 700

C

 

608 000

D

 

762 000

D

Arbetskostnad för anställda

3 400

E

 

2 000

E

 

19 800

E

 

36 400

E

Underhåll

64 700

C

 

64 300

C

 

74 300

D

 

100 100

D

Övriga driftskostnader

169 700

C

 

162 600

C

 

289 400

D

 

329 800

C

Summa driftskostnader

355 300

B

 

324 800

B

 

1 093 500

D

 

1 395 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

204 000

C

 

149 200

D

 

385 800

D

 

437 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

79 900

C

 

92 700

B

 

155 100

D

 

207 800

D

Arrendekostnader

12 500

D

 

8 500

D

 

42 800

E

 

47 400

E

Räntenetto

-1 400

G

 

1 200

G

 

15 800

F

 

63 900

E

Summa övriga kostnader

91 000

C

 

102 400

C

 

213 600

D

 

319 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

113 000

D

 

46 800

E

 

172 200

E

 

118 800

F