Statens Jordbruksverk                                           39                                                     JO 40 SM 1301

 

 

 

 

 

Anna Kalo SCB, tfn 019-17 67 62, anna.kalo@scb.se

Henrik Engström SCB, tfn 019-17 60 69, henrik.engstrom@scb.se

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 februari 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2012-JO40SM1201_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.