Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

//Anna Kalo SCB, tfn 019-17 67 62, anna.kalo@scb.se

Henrik Engström SCB, tfn 019-17 60 69, henrik.engstrom@scb.seStatistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 februari 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2012-JO40SM1201_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.