Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2011

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2011

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

65

 

60

 

 

23

 

31

 

 

26

 

49

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010,2011)

4 352

 

2 820

 

 

282

 

1 100

 

 

552

 

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

E

0,3

E

 

0,9

C

0,9

B

 

0,9

C

1,0

B

Medbrukare och anhöriga

-

 

0,3

F

 

0,1

F

0,2

E

 

0,1

F

0,3

E

Anställda

0,0

F

0,0

F

 

-

 

0,1

E

 

-

 

0,1

F

Summa AWU

0,2

E

0,6

D

 

1,0

C

1,3

C

 

1,0

B

1,3

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 139

C

1 403

D

 

2 477

C

2 871

C

 

2 395

C

2 786

B

Medbrukare och anhöriga

135

E

762

E

 

838

E

800

E

 

485

E

1 010

D

Regelbundet anställda

16

F

90

E

 

9

F

547

E

 

-

 

208

E

Tillfälligt anställda

10

F

47

E

 

-

 

8

F

 

4

F

40

E

Summa timmar i jordbruk

1 300

C

2 301

C

 

3 324

C

4 228

B

 

2 884

B

4 044

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

63

E

32

E

 

77

E

53

E

 

192

D

78

E

Anställda

-

 

0

G

 

-

 

-

 

 

-

 

1

F

Summa timmar i skogsbruk

63

E

32

E

 

77

E

53

E

 

192

D

79

E


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

84

 

97

 

178

 

 

99

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

362

 

 

1 196

 

2 602

 

1 213

 

 

7 953

 

 

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

B

 

0,9

B

0,9

B

0,9

B

 

0,4

E

 

0,9

C

Medbrukare och anhöriga

0,1

F

 

0,1

E

0,2

D

0,8

C

 

0,0

E

 

0,2

E

Anställda

-

 

 

-

 

0,1

E

0,9

D

 

-

 

 

0,0

F

Summa AWU

1,0

B

 

1,0

B

1,3

B

2,6

B

 

0,4

E

 

1,1

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 701

C

 

2 559

B

2 792

B

2 631

B

 

1 582

C

 

2 251

C

Medbrukare och anhöriga

384

E

 

515

E

967

D

2 316

C

 

377

D

 

890

D

Regelbundet anställda

3

G

 

3

F

338

E

2 248

D

 

17

E

 

188

E

Tillfälligt anställda

2

F

 

2

F

26

E

134

E

 

2

F

 

24

E

Summa timmar i jordbruk

3 090

B

 

3 079

B

4 123

B

7 330

B

 

1 978

C

 

3 353

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

161

E

 

152

D

67

D

64

E

 

184

D

 

55

E

Anställda

-

 

 

-

 

0

F

19

F

 

5

F

 

2

F

Summa timmar i skogsbruk

161

E

 

152

D

67

D

83

E

 

189

D

 

57

E