Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2011. Kronor per företag

10. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2011. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

65

 

60

 

 

23

 

31

 

 

26

 

49

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

4 352

 

2 820

 

 

282

 

1 100

 

 

552

 

1 143

 

Tillgångar jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

500 000

D

758 200

C

 

348 200

E

601 500

E

 

320 000

E

424 600

D

Lager produkter

118 800

D

424 300

E

 

202 800

D

467 000

C

 

173 600

C

433 800

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

100

F

200

F

 

3 300

C

6 200

C

 

2 800

D

6 000

C

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

618 800

C

1 182 700

C

 

554 300

D

1 074 700

D

 

496 500

D

864 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

3 200

E

2 100

F

 

173 400

C

367 200

C

 

146 000

C

344 800

C

Maskiner

553 800

C

1 290 000

C

 

358 400

D

818 300

D

 

416 400

D

962 100

C

Marknadsvärde på jordbruks-

fastighet

4 807 000

C

6 947 500

E

 

2 704 200

D

4 120 300

D

 

1 246 100

C

2 392 600

C

Summa övriga tillgångar

5 364 000

C

8 239 700

E

 

3 235 900

D

5 305 800

D

 

1 808 600

C

3 699 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

5 982 800

C

9 422 400

E

 

3 790 200

D

6 380 500

C

 

2 305 000

C

4 563 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

682 500

D

2 233 900

E

 

457 400

E

1 305 100

D

 

184 600

E

905 500

D

Kortfristiga skulder

86 700

D

308 300

D

 

59 800

D

222 700

E

 

65 200

E

197 100

D

Summa skulder i jordbruket

769 200

D

2 542 300

D

 

517 100

E

1 527 800

D

 

249 800

D

1 102 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

1 700 200

E

1 275 600

E

 

1 152 800

E

2 833 200

E

 

3 797 100

D

3 769 300

D

Maskiner och inventarier

12 300

E

7 800

F

 

9 900

E

35 500

E

 

15 500

E

48 500

E

Övriga tillgångar

19 300

F

8 700

E

 

5 300

F

74 900

E

 

63 000

E

89 900

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

1 731 700

E

1 292 100

E

 

1 168 000

E

2 943 700

E

 

3 875 600

D

3 907 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

336 800

D

421 000

E

 

278 400

E

692 100

E

 

366 400

E

990 600

D


10. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

84

 

97

 

178

 

 

99

 

 

38

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

362

 

 

1 196

 

2 602

 

1 213

 

 

7 953

 

 

373

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

276 100

E

 

305 300

E

507 900

D

1 017 100

C

 

335 700

D

 

395 000

D

Lager produkter

175 500

D

 

181 000

C

454 800

C

1 409 200

B

 

244 100

C

 

465 200

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

6 900

E

 

4 900

E

9 300

C

25 700

C

 

0

F

 

-

 

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

458 500

E

 

491 200

D

972 000

C

2 452 000

B

 

579 800

C

 

860 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

91 300

E

 

126 000

D

353 200

B

1 223 800

C

 

139 700

C

 

234 600

D

Maskiner

443 100

E

 

416 300

D

954 700

C

2 250 200

B

 

538 800

C

 

750 200

D

Marknadsvärde på jordbruks-

fastighet

1 134 200

C

 

1 514 900

C

2 897 300

D

8 079 100

C

 

2 799 300

C

 

5 687 400

D

Summa övriga tillgångar

1 668 700

D

 

2 057 300

C

4 205 300

C

11 553 100

C

 

3 477 800

C

 

6 672 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

2 127 100

D

 

2 548 500

C

5 177 300

C

14 005 100

C

 

4 057 600

C

 

7 532 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

207 900

E

 

255 900

E

1 029 000

D

6 019 600

C

 

684 900

D

 

2 620 300

E

Kortsiktiga skulder

56 600

D

 

59 900

D

210 900

D

1 190 800

D

 

89 800

D

 

325 800

E

Summa skulder i jordbruket

264 500

E

 

315 800

D

1 239 900

C

7 210 400

C

 

774 800

D

 

2 946 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

3 526 900

E

 

3 084 400

D

3 464 900

C

4 222 600

D

 

3 917 800

C

 

2 540 900

E

Maskiner och inventarier

17 300

E

 

15 100

E

41 200

E

39 900

E

 

32 000

E

 

12 300

E

Övriga tillgångar

44 500

F

 

41 500

E

83 100

E

55 300

E

 

69 400

E

 

20 000

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 588 700

E

 

3 141 000

D

3 589 200

C

4 317 800

D

 

4 019 200

D

 

2 573 200

E

Summa skulder i skogsbruket

321 100

E

 

325 400

D

823 300

D

2 300 200

D

 

748 900

D

 

1 156 100

E