Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Investeringar i jord- och skogsbruk 2011. Kronor per företag

11. Investments in agriculture and forestry 2011. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

65

 

60

 

 

23

 

31

 

 

26

 

49

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010,2011)

4 352

 

2 820

 

 

282

 

1 100

 

 

552

 

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

117 100

E

319 500

D

 

47 900

E

249 000

E

 

56 000

E

232 700

D

Byggnader och byggnadsinventarier

28 500

E

44 800

F

 

61 900

F

198 100

F

 

12 400

E

192 900

F

Markinventarier och markanläggningar

1 200

F

4 500

F

 

-

 

-

 

 

-

 

900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

146 800

D

368 800

D

 

109 900

E

447 200

E

 

68 400

E

426 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 200

F

2 100

G

 

2 800

F

15 700

F

 

-

 

17 900

F


11. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

84

 

97

 

178

 

 

99

 

 

38

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

362

 

 

1 196

 

2602

 

1 213

 

 

7 953

 

 

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

63 400

E

 

57 700

E

250 400

D

595 000

C

 

133 900

D

 

202 600

E

Byggnader och byggnadsinventarier

56 000

F

 

44 100

E

173 600

E

907 100

D

 

97 500

E

 

79 000

E

Markinventarier och markanläggningar

-

 

 

-

 

700

F

21 900

E

 

100

G

 

4 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

119 400

E

 

101 800

E

424 700

D

1 524 100

D

 

231 500

D

 

286 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

1 800

G

 

1 500

F

14 400

F

7 200

E

 

1 200

F

 

600

F