Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Intäkter i jordbruket 2011. Kronor per företag

12. Receipts in agriculture 2011. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg.prod

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

68

 

30

 

 

42

 

 

39

 

125

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

3 215

 

753

 

 

2 099

 

 

499

 

1 950

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

423 600

C

2 144 500

D

 

283 600

D

 

4 200

F

83 500

E

 

18 000

E

Oljeväxter

45 100

D

361 700

D

 

39 100

E

 

-

 

4 200

F

 

1 000

F

Vall- och rotfruktsfröer

1 600

F

37 200

E

 

1 400

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Matpotatis

100

F

28 500

F

 

55 800

E

 

0

F

0

G

 

0

F

Fabrikspotatis

-

 

-

 

 

3 700

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Sockerbetor

12 100

E

163 400

E

 

111 800

D

 

-

 

4 400

E

 

-

 

Grovfoder och bete

5 100

E

18 400

E

 

33 700

F

 

16 900

E

28 900

E

 

5 000

F

Övrig växtodling

18 100

E

135 000

E

 

19 400

E

 

900

G

13 500

E

 

700

F

Summa intäkter växtodling

505 800

C

2 888 700

D

 

548 500

D

 

22 000

E

134 500

D

 

24 700

E

därav naturauttag

0

F

-

 

 

-

 

 

0

F

0

F

 

-

 

därav lagerförändring

17 900

F

114 100

F

 

3 300

G

 

7 700

F

38 100

E

 

6 800

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

3 000

F

42 700

F

 

35 500

F

 

38 000

E

320 600

C

 

71 200

D

Mjölk

16 700

F

-

 

 

159 300

F

 

281 400

D

1 839 900

B

 

458 300

C

Svin

1 000

F

-

 

 

64 700

F

 

100

F

3 400

F

 

-

 

Fjäderfä och ägg

6 200

F

44 800

F

 

0

F

 

0

F

0

F

 

100

F

Övrig djurskötsel

500

G

700

F

 

18 700

F

 

400

F

300

G

 

600

F

Summa intäkter djurskötsel

27 300

F

88 300

F

 

278 300

F

 

319 900

D

2 164 200

C

 

530 200

C

därav naturauttag

0

F

-

 

 

-

 

 

200

F

300

E

 

0

F

därav lagerförändring

-6 700

F

10 100

G

 

12 700

F

 

-20 100

F

78 700

E

 

5 100

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

127 200

D

804 300

E

 

142 000

E

 

38 500

E

241 700

D

 

44 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

152 300

B

732 800

C

 

150 500

D

 

63 400

C

283 400

B

 

87 400

C

Djurbidrag

0

F

3 600

F

 

3 600

F

 

2 300

E

13 400

D

 

2 500

E

Miljöstöd

23 600

D

75 000

D

 

25 300

E

 

16 500

D

129 700

C

 

43 200

D

Övriga bidrag

600

E

300

F

 

1 400

F

 

13 300

E

104 900

E

 

43 400

D

Summa direkter-sättningar/bidrag

176 500

C

811 800

C

 

180 800

D

 

95 600

C

531 400

C

 

176 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

836 800

C

4 592 900

D

 

1 149 600

D

 

476 000

D

3 071 800

B

 

775 900

C


 

12. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

30

 

45

 

 

39

 

 

123

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 221

 

 

278

 

585

 

 

496

 

 

6 470

 

 

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

46 800

E

 

5 900

F

15 000

F

 

164 500

E

 

14 600

E

 

505 500

D

Oljeväxter

6 100

F

 

-

 

-

 

 

22 700

F

 

800

F

 

84 100

E

Vall- och rotfruktsfröer

-

 

 

1 100

F

800

F

 

1 500

F

 

500

F

 

11 500

F

Matpotatis

1 400

F

 

0

G

0

F

 

12 000

F

 

0

F

 

230 400

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

15 600

F

Sockerbetor

5 300

F

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

14 100

F

Grovfoder och bete

34 600

E

 

1 000

G

35 800

F

 

196 600

E

 

17 700

E

 

49 400

E

Övrig växtodling

500

G

 

700

F

-1 500

G

 

59 100

E

 

1 000

G

 

166 800

F

Summa intäkter växtodling

94 700

E

 

8 700

G

50 100

E

 

456 400

E

 

34 600

D

 

1 077 400

E

därav naturauttag

0

F

 

0

F

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

därav lagerförändring

27 200

E

 

-6 200

G

30 700

F

 

230 200

E

 

8 300

E

 

92 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

275 900

D

 

34 400

E

131 200

E

 

1 057 700

D

 

200 500

D

 

385 300

E

Mjölk

1 651 300

C

 

425 200

C

1 481 200

C

 

7 202 700

D

 

28 100

F

 

107 600

E

Svin

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

5 400

F

 

513 100

E

Fjäderfä och ägg

-

 

 

-

 

600

F

 

-

 

 

0

F

 

175 700

F

Övrig djurskötsel

5 900

F

 

100

F

5 200

F

 

4 200

F

 

4 500

E

 

6 200

F

Summa intäkter djurskötsel

1 933 000

C

 

459 600

C

1 618 200

C

 

8 264 500

D

 

238 600

D

 

1 187 900

D

därav naturauttag

0

F

 

100

F

100

F

 

-

 

 

0

F

 

-

 

därav lagerförändring

45 700

F

 

-7 000

G

48 500

E

 

344 200

E

 

-11 300

F

 

8 000

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksproduktion

157 300

D

 

53 800

E

119 200

E

 

526 900

D

 

105 000

D

 

300 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

264 100

C

 

91 400

C

241 800

C

 

865 100

C

 

126 900

C

 

351 000

D

Djurbidrag

13 300

E

 

2 000

E

3 900

E

 

24 500

E

 

19 300

E

 

50 800

E

Miljöstöd

161 100

D

 

81 500

C

207 100

C

 

427 600

D

 

86 000

C

 

167 700

D

Övriga bidrag

83 600

D

 

152 100

C

511 300

C

 

305 600

D

 

42 200

C

 

42 800

E

Summa direkter-sättningar/bidrag

522 100

C

 

327 000

C

964 100

C

 

1 622 800

C

 

274 400

C

 

612 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

2 707 100

C

 

849 100

C

2 751 600

C

 

10 870 600

C

 

652 600

D

 

3 252 100

D