Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket 2011. Kronor per företag

13. Costs and results in agriculture 2011. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

68

 

30

 

 

42

 

 

39

 

125

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

3 215

 

753

 

 

2 099

 

 

499

 

1 950

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

12 200

F

37 800

F

 

130 700

F

 

81 800

D

563 400

C

 

155 500

D

Handelsgödsel

92 300

C

520 400

C

 

100 100

D

 

13 200

E

83 000

C

 

25 800

D

Bekämpningsmedel

32 300

C

221 400

D

 

53 900

D

 

1 300

E

14 300

D

 

3 300

E

Driv- och smörjmedel

75 100

C

381 800

D

 

62 400

D

 

17 300

D

132 200

C

 

35 300

D

Utsäde

51 500

D

236 300

D

 

52 600

D

 

5 400

E

47 600

C

 

12 000

D

Summa förnödenheter

263 300

C

1 397 800

D

 

399 700

E

 

119 000

D

840 500

B

 

231 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

15 300

D

67 200

D

 

16 000

D

 

18 400

E

48 400

D

 

15 800

E

Maskiner

41 100

C

217 200

D

 

63 400

D

 

35 200

D

139 000

C

 

41 900

D

Summa underhåll

56 400

C

284 400

D

 

79 400

D

 

53 600

D

187 400

C

 

57 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

18 800

C

71 200

D

 

23 200

D

 

19 400

D

78 000

C

 

21 400

C

Försäkringar

20 800

C

53 000

C

 

20 200

D

 

14 200

C

46 800

B

 

22 300

C

Personbil

15 100

E

35 200

D

 

10 600

E

 

5 600

E

17 500

D

 

7 000

E

Diverse kostnader växtodling

14 200

E

70 100

E

 

29 300

D

 

13 700

E

64 100

C

 

15 100

D

Diverse kostnader djurskötsel

4 900

F

3 000

F

 

22 100

F

 

40 700

E

198 300

C

 

76 100

D

Allmänna omkostnader

92 600

C

444 400

E

 

135 400

D

 

70 900

D

299 300

C

 

90 900

D

Summa driftskostnader

166 200

C

676 800

D

 

240 800

D

 

164 500

D

704 100

B

 

232 700

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

485 900

C

2 359 000

D

 

719 900

D

 

337 200

D

1 732 000

B

 

522 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

6 400

F

234 900

E

 

35 000

F

 

600

F

149 300

D

 

3 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

492 300

C

2 593 900

D

 

754 900

E

 

337 700

D

1 881 300

B

 

525 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

344 500

C

1 999 000

D

 

394 700

D

 

138 300

E

1 190 600

C

 

250 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

28 400

D

168 600

E

 

69 200

F

 

19 900

E

213 000

C

 

18 100

D

Markinventarier och markanl.

2 000

E

10 800

E

 

1 700

E

 

300

E

8 500

E

 

100

E

Maskiner

67 900

C

355 800

D

 

68 000

D

 

30 500

D

179 800

C

 

48 400

D

Summa avskrivningar till nukostnad

98 300

C

535 200

D

 

138 900

E

 

50 700

D

401 300

C

 

66 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

246 200

C

1 463 800

D

 

255 800

E

 

87 600

E

789 200

C

 

183 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

31 200

D

699 700

D

 

61 000

E

 

6 400

E

96 900

D

 

6 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

215 100

D

764 100

E

 

194 800

E

 

81 100

E

692 400

C

 

177 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

18 800

E

137 500

E

 

20 400

F

 

-6 000

F

71 100

E

 

-6100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

196 300

D

626 700

E

 

174 300

E

 

87 100

E

621 300

C

 

183 800

D


 

13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

30

 

45

 

 

39

 

 

123

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 221

 

 

278

 

585

 

 

496

 

 

6 470

 

 

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

556 500

C

 

150 400

C

575 000

C

 

2 410 000

D

 

50 000

E

 

399 800

E

Handelsgödsel

71 000

D

 

10 800

E

40 800

D

 

224 700

D

 

20 800

D

 

167 700

D

Bekämpningsmedel

13 500

E

 

1 100

F

1 900

E

 

65 100

E

 

2 600

E

 

68 600

E

Driv- och smörjmedel

123 200

C

 

42 400

C

129 400

C

 

462 500

D

 

55 000

C

 

200 800

D

Utsäde

41 400

D

 

12 700

E

34 400

D

 

157 100

D

 

12 200

D

 

215 300

E

Summa förnödenheter

805 600

C

 

217 400

C

781 500

C

 

3 319 300

D

 

140 700

D

 

1 052 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

53 300

E

 

13 300

E

37 000

D

 

204 600

D

 

15 100

D

 

58 700

D

Maskiner

128 000

C

 

45 100

D

126 500

D

 

444 500

D

 

56 400

C

 

174 200

D

Summa underhåll

181 200

C

 

58 300

D

163 400

D

 

649 100

C

 

71 600

C

 

233 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

67 800

C

 

37 900

D

82 700

C

 

248 600

D

 

21 900

D

 

70 700

D

Försäkringar

41 600

C

 

26 200

C

46 000

C

 

99 100

D

 

23 600

C

 

51 100

D

Personbil

15 200

D

 

10 400

E

25 200

D

 

51 900

E

 

12 500

D

 

23 800

E

Diverse kostnader växtodling

49 000

D

 

15 400

D

52 000

D

 

113 000

D

 

28 400

D

 

68 000

E

Diverse kostnader djurskötsel

176 700

C

 

85 900

D

200 100

C

 

743 400

D

 

24 200

D

 

119 100

E

Allmänna omkostnader

284 600

C

 

87 800

D

308 400

C

 

1 128 900

D

 

104 800

D

 

328 300

D

Summa driftskostnader

634 900

C

 

263 600

C

714 500

C

 

2 384 900

D

 

215 600

C

 

661 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

1 621 700

C

 

539 400

C

1 659 400

C

 

6 353 300

D

 

427 800

C

 

1 946 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

151 500

D

 

2 200

F

162 100

D

 

1 263 100

E

 

10 000

E

 

187 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 773 200

C

 

541 500

C

1 821 500

C

 

7 616 400

D

 

437 800

D

 

2 133 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

934 000

C

 

307 600

D

930 100

C

 

3 254 200

D

 

214 800

D

 

1 044 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

180 200

D

 

36 500

D

204 200

D

 

698 000

D

 

39 200

D

 

172 300

D

Markinventarier och markanl.

5 900

E

 

200

F

5 800

E

 

30 300

E

 

1 200

E

 

18 000

E

Maskiner

169 300

C

 

75 600

D

181 400

C

 

447 600

C

 

69 100

C

 

222 800

D

Summa avskrivningar till nukostnad

355 400

D

 

112 300

D

391 300

D

 

1 175 900

C

 

109 600

C

 

413 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

578 600

C

 

195 300

E

538 800

D

 

2 078 300

D

 

105 200

E

 

631 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

85 700

D

 

5 700

E

49 900

E

 

622 000

D

 

19 100

D

 

153 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

492 900

D

 

189 600

E

488 900

D

 

1 456 300

E

 

86 100

E

 

477 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

58 700

E

 

-10 300

E

22 800

E

 

343 400

D

 

-2 600

G

 

103 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

434 100

D

 

199 800

E

466 100

D

 

1 112 900

E

 

88 600

E

 

374 000

E