Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2011. Kronor per företag

14. Receipts, costs and results in forestry 2011. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

68

 

30

 

 

42

 

 

39

 

125

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

3 215

 

753

 

 

2 099

 

 

499

 

1 950

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

0

D

0

F

 

0

E

 

0

D

100

D

 

100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

72 500

E

39 400

F

 

3 400

F

 

52 700

E

75 400

E

 

34 800

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

8 800

E

8 200

F

 

1 800

F

 

2 900

F

18 000

F

 

16 900

E

Övriga intäkter skogen

12 600

E

24 700

F

 

1 500

F

 

2 500

E

8 300

D

 

6 400

F

Summa intäkter skogen

93 900

E

72 300

F

 

6 800

E

 

58 100

E

101 700

E

 

58 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

4 900

E

21 100

F

 

4 900

F

 

3 700

E

15 000

E

 

3 600

E

Övriga kostnader skogen

200

F

1 100

F

 

100

F

 

7 600

F

1 100

E

 

4 300

F

Summa kostnader skogen

5 100

E

22 200

F

 

5 000

F

 

11 300

F

16 100

E

 

7 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

88 800

E

50 100

F

 

1 800

G

 

46 800

E

85 600

E

 

50 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

1 200

F

73 000

E

 

6 400

F

 

-

 

6 300

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

87 600

E

-22 900

G

 

-4 600

G

 

46 800

E

79 300

E

 

50 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 900

E

2 300

F

 

300

E

 

1 200

E

3 800

E

 

3 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

85 700

E

-25 200

G

 

-4 900

G

 

45 600

E

75 500

E

 

47 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 300

E

17 500

F

 

14 400

E

 

5 500

F

60 800

D

 

5 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

77 300

E

-42 700

F

 

-19 300

E

 

40 100

E

14 700

G

 

41 800

E


14. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

30

 

45

 

 

39

 

 

123

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 221

 

 

278

 

585

 

 

496

 

 

6 470

 

 

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

100

D

 

100

D

100

D

 

100

E

 

100

D

 

100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

86 400

E

 

91 100

D

129 800

E

 

129 300

E

 

67 300

E

 

79 300

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

14 600

E

 

16 600

F

10 600

F

 

23 600

E

 

56 500

E

 

3 500

F

Övriga intäkter skogen

16 300

E

 

4 000

E

5 800

E

 

12 300

E

 

7 200

E

 

18 900

F

Summa intäkter skogen

117 400

E

 

111 800

D

146 300

E

 

165 100

E

 

131 000

D

 

101 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

15 900

D

 

10 500

E

12 300

E

 

36 200

E

 

15 900

E

 

14 100

E

Övriga kostnader skogen

1 600

E

 

2 300

E

2 500

E

 

6 300

E

 

2 100

E

 

800

F

Summa kostnader skogen

17 600

D

 

12 800

E

14 800

E

 

42 500

E

 

18 000

E

 

14 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar och arbetskostnader

99 800

E

 

99 000

D

131 500

E

 

122 600

E

 

113 000

D

 

86 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i skogen

2 500

E

 

-

 

4 400

F

 

37 600

F

 

2 900

F

 

5 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

97 400

E

 

99 000

D

127 100

E

 

85 000

F

 

110 100

D

 

81 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

4 300

E

 

2 000

E

3 100

E

 

8 400

E

 

3 900

E

 

2 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

93 100

E

 

96 900

D

123 900

E

 

76 600

F

 

106 200

E

 

79 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

46 000

E

 

14 000

E

57 500

D

 

135 000

E

 

26 400

D

 

65 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

47 100

E

 

82 900

E

66 500

E

 

-58 400

F

 

79 800

E

 

13 300

G