Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Markanvändning 2011. Hektar per företag

15. Use of arable land 2011. Hectares per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

68

 

30

 

 

42

 

 

39

 

125

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

3 215

 

753

 

 

2 099

 

 

499

 

1 950

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

53

B

255

C

 

30

C

 

5

E

36

C

 

11

D

Oljeväxter

6

D

43

D

 

4

E

 

-

 

1

E

 

0

F

Baljväxter

2

E

13

E

 

2

E

 

-

 

3

E

 

-

 

Sockerbetor

1

E

10

E

 

6

D

 

-

 

0

F

 

-

 

Potatis

0

F

0

F

 

1

E

 

-

 

-

 

 

-

 

Slåtter- och betesvall

4

E

11

E

 

8

E

 

16

C

60

B

 

22

C

Frövall

0

E

6

E

 

1

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

1

E

 

0

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

väx­ter)

1

E

3

E

 

0

F

 

0

F

1

E

 

-

 

Träda

5

E

8

E

 

1

E

 

0

E

2

E

 

1

E

Summa åker under eget bruk

72

B

350

C

 

53

C

 

21

D

102

C

 

34

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

1

E

4

E

 

4

F

 

3

E

18

C

 

9

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

31

D

33

F

 

16

E

 

31

D

55

D

 

82

D


15. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

30

 

45

 

 

39

 

 

123

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 221

 

 

278

 

585

 

 

496

 

 

6 470

 

 

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

30

D

 

8

D

19

D

 

89

D

 

9

D

 

87

D

Oljeväxter

1

E

 

-

 

-

 

 

3

E

 

0

F

 

11

E

Baljväxter

1

F

 

-

 

0

F

 

15

E

 

0

E

 

6

E

Sockerbetor

0

F

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

F

Potatis

0

F

 

-

 

-

 

 

1

F

 

0

F

 

5

E

Slåtter- och betesvall

63

C

 

34

C

92

C

 

196

D

 

36

C

 

42

D

Frövall

-

 

 

0

F

-

 

 

1

F

 

0

F

 

1

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

 

0

F

-

 

 

0

F

 

0

F

 

1

F

Andra växtslag (inkl. trädgårds­växter)

0

F

 

-

 

1

F

 

1

E

 

0

E

 

2

E

Träda

1

E

 

1

F

1

E

 

3

E

 

1

E

 

6

E

Summa åker under eget bruk

95

C

 

43

C

114

C

 

308

D

 

47

C

 

161

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

30

E

 

5

F

3

E

 

47

D

 

16

C

 

19

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

61

D

 

130

D

145

D

 

94

E

 

77

D

 

66

E