Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2011

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2011

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

68

 

30

 

 

42

 

 

39

 

125

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

3 215

 

753

 

 

2 099

 

 

499

 

1 950

 

 

341

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

E

0,7

D

 

0,3

E

 

0,6

E

0,9

B

 

0,9

C

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

0,4

E

 

0,0

F

 

0,0

F

0,5

D

 

0,1

F

Anställda

-

 

0,5

E

 

0,0

F

 

-

 

0,3

D

 

-

 

Summa AWU

0,1

E

1,5

D

 

0,4

E

 

0,7

E

1,7

B

 

1,0

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 100

C

2 000

C

 

1 400

D

 

2 100

C

2 700

B

 

2 400

C

Medbrukare och anhöriga

200

E

1 100

D

 

300

E

 

400

E

1 800

C

 

500

E

Regelbundet anställda

0

F

1 200

E

 

100

F

 

0

F

800

D

 

-

 

Tillfälligt anställda

0

F

100

E

 

0

E

 

-

 

0

E

 

0

F

Summa timmar i jordbruk

1 400

C

4 400

C

 

1 800

D

 

2 400

C

5 300

B

 

3 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

83

D

45

F

 

26

E

 

125

D

74

E

 

185

E

Anställda

-

 

62

F

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

Summa timmar i skogsbruk

83

D

107

F

 

26

E

 

125

D

74

E

 

185

E


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

30

 

45

 

 

39

 

 

123

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 221

 

 

278

 

585

 

 

496

 

 

6 470

 

 

815

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbets­kraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

B

 

0,9

C

0,9

C

 

0,9

C

 

0,4

D

 

0,8

C

Medbrukare och anhöriga

0,5

D

 

0,1

E

0,6

D

 

1,0

D

 

0,0

E

 

0,2

E

Anställda

0,3

E

 

-

 

0,2

E

 

2,9

D

 

0,0

F

 

0,4

F

Summa AWU

1,7

C

 

1,0

C

1,7

C

 

4,8

D

 

0,5

D

 

1,4

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 600

B

 

2 600

B

2 500

B

 

2 700

C

 

1 600

C

 

2 400

C

Medbrukare och anhöriga

1 600

D

 

800

E

1 700

D

 

2 900

D

 

400

D

 

900

D

Regelbundet anställda

900

D

 

0

F

800

D

 

6 600

D

 

100

E

 

700

E

Tillfälligt anställda

0

E

 

0

F

100

E

 

500

E

 

0

F

 

300

F

Summa timmar i jordbruk

5 100

B

 

3 400

C

5 000

B

 

12 700

C

 

2 100

C

 

4 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

85

E

 

253

E

46

E

 

17

F

 

205

D

 

47

E

Anställda

3

F

 

-

 

11

F

 

85

F

 

14

F

 

-

 

Summa timmar i skogsbruk

88

E

 

253

E

57

E

 

102

F

 

218

D

 

47

E