Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter, kostnader och resultat för växtodlingsföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2010 and 2011. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

86

 

 

65

 

 

71

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

4 349

 

 

4 352

 

 

2 803

 

 

2 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

307 000

C

 

416 700

C

 

936 300

C

 

1 070 900

C

Intäkter djurskötsel

40 800

E

 

2 500

E

 

268 200

E

 

10 700

F

Intäkter direktersättningar

131 000

B

 

137 300

B

 

363 100

C

 

326 000

B

Övriga intäkter

84 900

D

 

152 500

D

 

269 400

D

 

459 500

E

Summa intäkter

563 800

B

 

709 000

B

 

1 836 900

C

 

1 867 000

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

152 700

C

 

161 000

C

 

403 300

C

 

419 200

B

Kostnader djurskötsel

17 900

E

 

1 400

F

 

95 000

E

 

8 800

F

Arbetskostnad för anställda

8 300

E

 

4 300

F

 

90 000

E

 

28 000

E

Underhåll

62 000

C

 

48 100

C

 

131 700

D

 

127 400

C

Övriga driftskostnader

137 400

C

 

202 300

C

 

394 300

C

 

409 700

C

Summa driftskostnader

378 300

C

 

417 200

B

 

1 114 300

C

 

993 100

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

185 500

C

 

291 800

C

 

722 600

C

 

873 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

55 400

C

 

84 200

C

 

271 700

D

 

214 400

D

Arrendekostnader

14 500

D

 

20 900

E

 

134 500

D

 

150 900

E

Finansiellt netto

7 400

E

 

10 300

E

 

67 800

D

 

69 600

E

Summa övriga kostnader

77 300

C

 

115 400

D

 

473 900

D

 

434 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

108 100

D

 

176 400

D

 

248 700

D

 

439 000

E