Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Kalkylerade nuvärden för olika tillgångar i jord- och skogsbruk vid utgången av räkenskapsåret 2011. Kronor per företag

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year 2011. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

68

 

30

 

 

42

 

 

39

 

125

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

3 215

 

753

 

 

2 099

 

 

499

 

1 950

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

659 100

C

1 484 200

D

 

619 500

D

 

283 400

D

729 600

C

 

376 000

D

Lager produkter

167 300

D

752 600

D

 

198 700

E

 

134 400

D

879 500

C

 

201 100

C

Köpta produktions- och bidragsrätter

300

F

-

 

 

1 000

F

 

2 500

C

10 800

C

 

4 100

D

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

826 700

C

2 236 700

D

 

819 200

D

 

420 400

D

1 619 900

C

 

581 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

9 900

F

35 800

F

 

68 000

F

 

100 900

D

679 000

C

 

179 100

C

Maskiner

610 900

C

3 201 800

D

 

612 200

D

 

274 700

D

1 618 400

C

 

435 200

D

Marknadsvärde på jordbruks-fas­tighet

5 622 600

C

9 569 000

E

 

7 986 400

C

 

1 651 800

D

6 277 700

C

 

1 377 600

D

Summa övriga tillgångar

6 243 500

C

12 806 500

D

 

8 666 600

C

 

2 027 400

C

8 575 100

C

 

1 991 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

7 070 200

C

15 043 300

D

 

9 485 700

C

 

2 447 700

C

10 195 000

C

 

2 573 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

1 099 400

D

4 683 600

E

 

1 209 400

E

 

196 300

E

3 509 400

C

 

185 700

E

Kortfristiga skulder

92 000

D

1 362 400

D

 

177 400

E

 

54 200

E

565 300

D

 

56 100

E

Summa skulder i jordbruket

1 191 400

D

6 045 900

D

 

1 386 800

E

 

250 500

E

4 074 700

C

 

241 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 373 500

E

2 157 600

F

 

954 500

E

 

2 640 100

D

4 096 200

C

 

3 368 000

D

Maskiner och inventarier

17 400

E

20 500

F

 

2 800

E

 

10 700

E

34 200

E

 

28 800

E

Övriga tillgångar

18 000

F

25 900

F

 

4 400

F

 

31 300

E

50 300

E

 

67 900

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

2 408 900

E

2 204 000

F

 

961 700

E

 

2 682 000

D

4 180 700

C

 

3 464 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

417 200

D

601 800

F

 

344 800

E

 

210 200

E

1 701 400

D

 

227 800

E


 

18. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

30

 

45

 

 

39

 

 

123

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2007)

1 221

 

 

278

 

585

 

 

496

 

 

6 470

 

 

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel och kortfristiga fordringar

787 100

D

 

519 000

E

635 400

D

 

2 032 900

D

 

382 100

D

 

922 100

E

Lager produkter

756 900

C

 

210 700

C

711 600

C

 

2 964 400

D

 

283 000

C

 

1 033 300

D

Köpta produktions- och bidragsrätter

11 600

D

 

12 500

C

41 000

C

 

45 100

C

 

300

F

 

7 300

F

Summa likvida medel, kortfristiga fordringar och lager

1 555 600

C

 

742 300

D

1 388 100

C

 

5 042 400

D

 

665 500

C

 

1 962 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stamdjur

595 800

C

 

150 800

C

558 900

C

 

2 654 900

D

 

144 900

C

 

231 500

D

Maskiner

1 523 400

C

 

680 600

D

1 632 300

C

 

4 028 500

C

 

622 200

C

 

2 005 300

D

Marknadsvärde på jordbruks­fastighet

4 373 400

D

 

1 280 100

C

3 660 500

D

 

14 524 200

D

 

2 675 100

C

 

9 972 200

D

Summa övriga tillgångar

6 492 700

C

 

2 111 500

C

5 851 700

D

 

21 207 500

D

 

3 442 100

C

 

12 209 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalkylerade nuvärden i jordbruket

8 048 300

C

 

2 853 700

C

7 239 700

C

 

26 249 900

D

 

4 107 600

C

 

14 171 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder i jordbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

2 826 400

D

 

364 800

E

1 947 700

D

 

13 496 700

D

 

736 200

D

 

4 558 200

E

Kortfristiga skulder

549 900

D

 

74 000

E

386 400

D

 

3 461 700

E

 

103 200

D

 

695 600

E

Summa skulder i jordbruket

3 376 400

D

 

438 800

D

2 334 100

D

 

16 958 400

D

 

839 500

C

 

5 253 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i skogsbruket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsvärde skogsfastighet

2 900 500

D

 

5 216 200

D

4 665 000

D

 

5 736 400

E

 

4 146 500

C

 

5 364 000

E

Maskiner och inventarier

38 400

E

 

18 100

E

28 300

E

 

75 500

E

 

34 800

E

 

20 400

E

Övriga tillgångar

104 800

E

 

76 200

E

58 200

E

 

39 300

E

 

74 600

E

 

24 400

E

Summa kalkylerade nuvärden i skogsbruket

3 043 800

D

 

5 310 500

D

4 751 500

D

 

5 851 200

E

 

4 255 900

C

 

5 408 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa skulder i skogsbruket

1 351 300

E

 

471 000

D

1 402 200

D

 

3 703 400

E

 

826 100

D

 

1 803 900

E