Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Investeringar i jord- och skogsbruk 2011. Kronor per företag

19. Investments in agriculture and forestry 2011. SEK per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

 

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

15 000-

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

68

 

30

 

 

42

 

 

39

 

125

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

3 215

 

753

 

 

2 099

 

 

499

 

1 950

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

133 600

D

968 100

E

 

98 500

E

 

44 900

E

446 300

C

 

51 300

E

Byggnader och byggnadsinventarier

57 200

E

251 300

F

 

54 500

F

 

34 800

E

599 500

E

 

23 200

E

Markinventarier och markanlägg­ningar

1 600

F

-

 

 

-

 

 

-

 

18 100

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

192 500

D

1 219 400

E

 

153 000

E

 

79 700

E

1 063 900

D

 

74 500

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

4 900

F

2 100

F

 

-

 

 

1 000

F

7 800

F

 

-

 


19. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000-

 

 

15 000-

 

100 000-

 

 

500 000-

 

 

15 000-

 

 

100 000-

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

79

 

 

30

 

45

 

 

39

 

 

123

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2007)

1 221

 

 

278

 

585

 

 

496

 

 

6 470

 

 

815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner

425 100

D

 

139 600

E

427 000

D

 

1 107 800

D

 

137 400

D

 

525 100

E

Byggnader och byggnads-

inventarier

604 500

E

 

119 200

F

217 300

E

 

1 707 500

E

 

93 000

E

 

473 600

E

Markinventarier och markan-

läggningar

5 600

E

 

-

 

2 600

F

 

35 800

F

 

100

F

 

13 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa bruttoinvesteringar i jordbruk

1 035 200

E

 

258 800

E

646 900

D

 

2 851 100

D

 

230 400

D

 

1 012 400

E

Summa bruttoinvesteringar i skogsbruk

9 400

F

 

4 200

F

800

F

 

11 800

F

 

2 500

F

 

-