Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Intäkter för trädgårdsföretag 2011. Kronor per företag

20. Receipts in horticulture holdings 2011. SEK per holding

 

Riket

 

 

 

Antal företag i urvalet

12

 

 

 

 

Antal företag i populationen

241

 

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter,

växthus

 

 

Tomat

1 570 100

E

Gurka

470 300

F

Sallad, spenat

204 700

F

Övriga trädgårdsväxter

34 700

F

Summa intäkter trädgårdsväxter, växthus

2 279 800

E

 

 

 

Intäkter trädgårdsväxter, friland

550 000

F

 

 

 

Intäkter jordbruksväxter och fruktodling

203 700

F

 

 

 

Summa intäkter växtodling

3 033 500

E

 

 

 

Övriga intäkter

98 500

E

 

 

 

Direktersättningar, stöd och bidrag

167 100

F

 

 

 

Summa intäkter

3 299 200

E