Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Intäkter, kostnader och resultat för mjölkföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2010 and 2011. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

26

 

 

23

 

 

38

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

341

 

 

282

 

 

1 192

 

 

1 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

22 800

E

 

29 700

E

 

110 400

E

 

161 600

E

Intäkter djurskötsel

527 600

C

 

561 300

C

 

1 083 800

B

 

1 119 200

C

Intäkter direktersättningar

123 000

C

 

128 800

C

 

285 200

C

 

330 100

D

Övriga intäkter

22 800

E

 

41 200

D

 

109 900

E

 

109 900

E

Summa intäkter

696 200

C

 

761 000

C

 

1 589 300

B

 

1 720 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

45 300

D

 

54 600

D

 

150 200

C

 

152 600

D

Kostnader djurskötsel

186 700

C

 

213 700

C

 

359 100

C

 

431 700

C

Arbetskostnad för anställda

5 800

F

 

1 500

F

 

57 400

E

 

81 600

E

Underhåll

42 700

D

 

54 400

D

 

97 700

C

 

92 000

D

Övriga driftskostnader

153 600

C

 

188 700

C

 

334 200

C

 

383 900

C

Summa driftskostnader

434 200

C

 

512 900

C

 

998 600

C

 

1 141 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

262 100

D

 

248 000

D

 

590 700

C

 

578 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

69 000

E

 

75 700

E

 

131 500

D

 

134 000

D

Arrendekostnader

8 000

E

 

10 400

E

 

42 700

D

 

36 900

E

Finansiellt netto

2 600

G

 

2 100

G

 

9 500

F

 

20 400

F

Summa övriga kostnader

79 700

E

 

88 100

E

 

183 700

C

 

191 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

182 400

D

 

159 900

E

 

407 100

C

 

387 600

D


2. forts.

Riksområde

Riksområde 2

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

3200-

 

 

3200-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

31

 

 

26

 

 

50

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

644

 

 

552

 

 

1 198

 

 

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

16 200

F

 

32 300

E

 

29 900

E

 

29 100

E

Intäkter djurskötsel

458 800

C

 

423 100

D

 

980 800

C

 

1 157 300

C

Intäkter direktersättningar

137 100

C

 

134 800

C

 

318 500

C

 

289 800

C

Övriga intäkter

40 400

E

 

63 500

E

 

104 100

D

 

124 600

E

Summa intäkter

652 600

C

 

653 700

C

 

1 433 400

B

 

1 600 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

49 000

D

 

52 700

D

 

94 500

D

 

106 800

C

Kostnader djurskötsel

179 100

C

 

173 100

D

 

361 300

C

 

453 600

C

Arbetskostnad för anställda

1 100

F

 

1 300

F

 

35 800

E

 

39 600

E

Underhåll

39 400

C

 

45 200

D

 

94 300

C

 

119 300

C

Övriga driftskostnader

148 700

D

 

156 800

D

 

297 800

C

 

316 100

C

Summa driftskostnader

417 300

C

 

429 100

C

 

883 700

C

 

1 035 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

235 300

D

 

224 600

D

 

549 700

C

 

565 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

63 900

D

 

63 100

D

 

167 800

C

 

172 400

C

Arrendekostnader

5 400

E

 

4 700

E

 

28 000

D

 

38 000

D

Finansiellt netto

-9 000

E

 

-16 300

E

 

-12 400

E

 

-9 200

F

Summa övriga kostnader

60 300

D

 

51 500

E

 

183 400

C

 

201 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

175 000

D

 

173 100

D

 

366 300

A

 

364 100

D


 

2. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

35

 

 

90

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen (LBR 2010, 2011)

402

 

 

362

 

 

1 387

 

 

1 196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

13 900

F

 

3 000

G

 

17 400

E

 

17 800

E

Intäkter djurskötsel

444 700

C

 

247 700

E

 

474 800

B

 

370 200

E

Intäkter direktersättningar

296 500

C

 

258 200

D

 

184 700

B

 

192 200

C

Övriga intäkter

35 800

E

 

47 900

E

 

33 700

E

 

51 200

D

Summa intäkter

790 900

C

 

556 800

E

 

710 500

B

 

631 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

32 100

D

 

23 200

E

 

42 400

C

 

39 100

E

Kostnader djurskötsel

197 200

D

 

131 300

E

 

187 300

C

 

162 200

D

Arbetskostnad för anställda

500

F

 

1 000

F

 

2 300

F

 

1 200

E

Underhåll

55 900

D

 

50 000

D

 

45 700

C

 

49 500

C

Övriga driftskostnader

194 300

C

 

178 900

D

 

165 000

C

 

174 300

C

Summa driftskostnader

479 900

C

 

384 400

E

 

442 700

B

 

426 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

310 900

D

 

172 400

E

 

267 900

C

 

205 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

92 500

D

 

70 500

E

 

74 700

C

 

69 400

D

Arrendekostnader

2 800

E

 

2 400

F

 

5 300

D

 

4 800

E

Finansiellt netto

-7 900

E

 

-9 600

E

 

-5 200

E

 

-9 000

E

Summa övriga kostnader

87 400

D

 

63 300

E

 

74 900

D

 

65 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

223 600

D

 

109 100

E

 

193 000

C

 

139 800

E


2. forts.

Riksområde

Riket

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

3200-

 

 

3200-

 

 

5600-

 

 

5600-

 

standardtimmar

5599

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

110

 

 

97

 

 

164

 

 

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

2 775

 

 

2 602

 

 

1 187

 

 

1 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

60 800

E

 

76 000

E

 

117 400

E

 

178 000

D

Intäkter djurskötsel

1 027 800

B

 

1 118 900

B

 

3 464 400

B

 

3 807 000

B

Intäkter direktersättningar

362 500

B

 

359 200

C

 

832 100

C

 

887 500

B

Övriga intäkter

98 100

D

 

107 600

D

 

293 800

D

 

297 700

D

Summa intäkter

1 549 300

B

 

1 661 700

B

 

4 707 700

B

 

5 170 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

113 900

C

 

121 200

D

 

266 700

C

 

289 400

C

Kostnader djurskötsel

374 000

B

 

450 700

B

 

1 203 000

B

 

1 466 900

C

Arbetskostnad för anställda

46 600

D

 

55 500

E

 

375 400

D

 

428 900

D

Underhåll

96 400

C

 

106 700

C

 

273 300

C

 

310 700

C

Övriga driftskostnader

325 300

B

 

354 300

C

 

883 100

C

 

944 600

C

Summa driftskostnader

956 200

B

 

1 088 400

B

 

3 001 600

C

 

3 440 600

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

593 100

B

 

573 300

C

 

1 706 100

C

 

1 729 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

159 500

C

 

163 900

C

 

586 200

C

 

629 300

B

Arrendekostnader

33 100

D

 

34 900

D

 

181 200

D

 

207 200

D

Finansiellt netto

-3 200

G

 

2 400

G

 

81 400

D

 

134 000

D

Summa övriga kostnader

189 500

C

 

201 300

C

 

848 700

C

 

970 500

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

403 700

C

 

372 000

C

 

857 400

C

 

759 100

C