Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Intäkter, kostnader och resultat för köttdjurs- och svinföretag 2010 och 2011. Genomsnitt per företag

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2010 and 2011. Average per holding, SEK

Riksområde

Riket

Driftsinriktning

Köttdjur

 

Svin

Storleksgrupp,

800-

 

 

800-

 

 

1600-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

 

5599

 

 

5599

 

År

2010

 

 

2011

 

 

2010

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

91

 

 

99

 

 

44

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

8 265

 

 

7 953

 

 

391

 

 

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

25 100

E

 

46 500

E

 

144 400

E

 

248 900

E

Intäkter djurskötsel

215 900

C

 

184 700

C

 

1 049 400

D

 

1 330 100

D

Intäkter direktersättningar

228 400

B

 

236 400

C

 

129 700

D

 

164 900

D

Övriga intäkter

89 900

D

 

91 500

E

 

155 800

E

 

138 400

E

Summa intäkter

559 300

B

 

559 200

C

 

1 479 300

D

 

1 882 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

58 600

C

 

59 700

D

 

101 900

E

 

167 400

D

Kostnader djurskötsel

58 900

C

 

54 600

D

 

608 000

D

 

784 700

D

Arbetskostnad för anställda

3 400

E

 

3 400

E

 

19 800

E

 

36 200

E

Underhåll

64 700

C

 

69 700

C

 

74 300

D

 

101 500

D

Övriga driftskostnader

169 700

C

 

196 800

D

 

289 400

D

 

335 900

C

Summa driftskostnader

355 300

B

 

384 200

C

 

1 093 500

D

 

1 425 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

204 000

C

 

174 900

D

 

385 800

D

 

456 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

79 900

C

 

100 500

C

 

155 100

D

 

214 200

D

Arrendekostnader

12 500

D

 

12 000

E

 

42 800

E

 

45 300

E

Finansiellt netto

-1 400

G

 

-900

G

 

15 800

F

 

55 800

E

Summa övriga kostnader

91 000

C

 

111 500

C

 

213 600

D

 

315 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

113 000

D

 

63 400

E

 

172 200

E

 

141 200

E