Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Intäkter i jordbruket 2011. Kronor per företag

4. Receipts in agriculture 2011. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

65

 

60

 

 

23

 

31

 

 

26

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

4 352

 

2 820

 

 

282

 

1 100

 

 

552

 

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

310 000

C

768 400

C

 

24 100

E

139 900

E

 

8 600

E

13 500

E

Oljeväxter

34 100

D

100 900

D

 

3 800

F

3 600

F

 

-

 

0

F

Vall- och rotfruktsfröer

200

F

5 900

F

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Matpotatis

16 800

F

89 600

F

 

100

F

0

F

 

-

 

0

F

Fabrikspotatis

-

 

12 500

F

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Sockerbetor

31 000

E

49 400

E

 

-

 

2 900

F

 

-

 

-

 

Grovfoder och bete

5 300

E

10 600

E

 

2 400

G

13 600

E

 

24 900

E

16 100

F

Övrig växtodling

19 300

E

33 600

E

 

-700

G

1 500

G

 

-1 100

G

-500

G

Summa intäkter växtodling

416 700

C

1 070 900

C

 

29 700

E

161 600

E

 

32 300

E

29 100

E

därav naturauttag

0

F

-

 

 

0

F

0

F

 

-

 

0

F

därav lagerförändring

27 000

D

95 900

F

 

-3 000

G

10 500

F

 

12 600

F

8 800

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

400

F

1 400

F

 

49 800

E

135 200

D

 

44 000

E

154 400

C

Mjölk

-

 

-

 

 

510 700

C

981 600

C

 

378 200

C

1 001 300

C

Svin

-

 

-

 

 

400

F

2 200

F

 

-

 

0

F

Fjäderfä och ägg

800

F

7 900

G

 

0

F

-

 

 

100

F

0

F

Övrig djurskötsel

1 300

E

1 300

G

 

400

F

300

G

 

900

F

1 500

G

Summa intäkter djurskötsel

2 500

E

10 700

F

 

561 300

C

1 119 200

C

 

423 100

D

1 157 300

C

därav naturauttag

0

F

-

 

 

500

F

-

 

 

0

F

-

 

därav lagerförändring

0

G

-2 700

G

 

-22 700

F

23 500

F

 

-9 000

G

-33 100

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övrig jordbruksprod.

152 500

D

459 500

E

 

41 200

D

109 900

E

 

63 500

E

124 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

118 000

B

260 700

B

 

93 700

B

196 500

C

 

74 200

C

156 900

B

Djurbidrag

0

F

100

G

 

1 100

E

6 100

E

 

2 300

E

9 400

E

Miljöstöd

16 500

D

61 000

D

 

29 800

E

60 400

D

 

27 600

D

73 900

D

Övriga bidrag

2 800

C

4 300

E

 

4 200

E

67 200

F

 

30 700

D

49 700

C

Summa direktersättningar/bidrag

137 300

B

326 000

B

 

128 800

C

330 100

D

 

134 800

C

289 800

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

709 000

B

1 867 000

C

 

761 000

C

1 720 800

B

 

653 700

C

1 600 800

C


 

4. forts.                                                                

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

84

 

97

 

178

 

 

99

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

362

 

 

1 196

 

2 602

 

1 213

 

 

7 953

 

 

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

1 600

G

 

8 700

E

59 900

E

75 600

E

 

24 100

E

 

169 600

E

Oljeväxter

-

 

 

800

F

1 300

F

8 300

E

 

700

F

 

27 800

E

Vall- och rotfruktsfröer

500

G

 

200

F

300

F

300

F

 

-

 

 

1 100

F

Matpotatis

0

G

 

0

F

0

F

2 800

F

 

1 700

F

 

14 200

F

Fabrikspotatis

-

 

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Sockerbetor

-

 

 

-

 

1 100

F

4 800

F

 

200

F

 

3 700

E

Grovfoder och bete

700

G

 

8 400

F

12 900

E

68 800

E

 

16 200

E

 

4 600

E

Övrig växtodling

300

F

 

-400

G

400

G

17 500

E

 

3 600

F

 

27 900

F

Summa intäkter växtodling

3 000

G

 

17 800

E

76 000

E

178 000

D

 

46 500

E

 

248 900

E

därav naturauttag

0

G

 

0

F

0

F

0

F

 

0

F

 

-

 

därav lagerförändring

-3 800

G

 

1 400

G

7 900

F

76 400

E

 

9 700

E

 

8 900

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter djurskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

19 600

F

 

33 700

E

137 500

C

514 400

C

 

179 700

C

 

7 400

F

Mjölk

228 000

E

 

336 000

D

979 500

B

3 289 700

B

 

300

F

 

-

 

Svin

-

 

 

100

F

800

F

-

 

 

3 100

D

 

1 313 500

D

Fjäderfä och ägg

-

 

 

0

F

100

G

100

F

 

0

G

 

-

 

Övrig djurskötsel

-

 

 

400

F

900

G

2 900

E

 

1 700

F

 

9 200

E

Summa intäkter djurskötsel

247 700

E

 

370 200

E

1 118 900

B

3 807 000

B

 

184 700

C

 

1 330 100

D

därav naturauttag

0

G

 

100

F

0

F

200

F

 

0

G

 

0

F

därav lagerförändring

-16 500

F

 

-15 600

F

-3 600

G

156 100

D

 

-700

G

 

-22 500

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter övr. jordbruks-
prod.

47 900

E

 

51 200

D

107 600

D

297 700

D

 

91 500

E

 

138 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktersättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsstöd

89 500

B

 

85 800

B

173 000

B

430 200

B

 

109 400

C

 

104 500

C

Djurbidrag

1 900

F

 

1 900

E

7 300

D

16 400

D

 

12 400

D

 

1 600

F

Miljöstöd

62 000

D

 

44 400

C

78 400

C

225 700

C

 

75 200

C

 

34 400

E

Övriga bidrag

104 900

E

 

60 100

D

100 400

E

215 200

D

 

39 500

D

 

24 400

E

Summa direkter-sättningar/bidrag

258 200

D

 

192 200

C

359 200

C

887 500

B

 

236 400

C

 

164 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

556 800

E

 

631 300

D

1 661 700

B

5 170 200

B

 

559 200

C

 

1 882 300

D