Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Kostnader och resultat i jordbruket 2011. Kronor per företag

5. Costs and results in agriculture 2011. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

65

 

60

 

 

23

 

31

 

 

26

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

4 352

 

2 820

 

 

282

 

1 100

 

 

552

 

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

1 000

F

6 100

F

 

141 200

D

307 100

C

 

121 800

D

322 900

C

Handelsgödsel

75 300

C

191 600

C

 

27 700

D

83 600

E

 

19 900

D

38 100

D

Bekämpningsmedel

27 900

C

82 600

C

 

5 700

E

13 100

E

 

1 000

E

3 700

D

Driv- och smörjmedel

78 400

C

199 200

E

 

30 100

C

71 000

D

 

23 800

D

72 700

C

Utsäde

42 100

D

109 500

C

 

11 600

D

28 700

E

 

8 900

D

21 200

C

Summa förnödenheter

224 700

C

588 900

D

 

216 200

C

503 600

C

 

175 400

C

458 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

11 300

D

20 400

E

 

12 500

E

21 300

D

 

14 000

E

32 700

D

Maskiner

36 800

C

107 000

D

 

41 900

D

70 800

E

 

31 100

D

86 700

C

Summa underhåll

48 100

C

127 400

C

 

54 400

D

92 000

D

 

45 200

D

119 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

14 000

C

27 200

E

 

23 400

C

39 500

C

 

20 900

C

41 300

C

Försäkringar

19 000

C

27 300

C

 

17 500

C

33 000

C

 

20 700

C

30 400

C

Personbil

7 900

D

14 300

E

 

10 200

E

43 600

E

 

6 500

E

9 300

E

Diverse kostnader växtodling

15 700

E

35 500

E

 

9 600

D

27 200

E

 

22 900

E

43 800

D

Diverse kostnader djurskötsel

500

F

2 800

F

 

72 500

D

124 500

D

 

51 300

D

130 700

C

Allmänna omkostnader

83 000

C

141 800

C

 

107 500

D

196 900

C

 

84 800

D

162 400

C

Summa driftskostnader

140 100

C

248 800

D

 

240 800

C

464 700

C

 

207 100

D

417 900

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

412 900

B

965 100

B

 

511 400

C

1 060 300

C

 

427 700

C

995 800

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

4 300

F

28 000

E

 

1 500

F

81 600

E

 

1 300

F

39 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

417 200

B

993 100

B

 

512 900

C

1 141 900

C

 

429 100

C

1 035 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

291 800

C

873 900

D

 

248 000

D

578 900

D

 

224 600

D

565 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

21 300

D

68 200

E

 

35 500

E

42 200

E

 

16 500

D

63 000

D

Markinventarier och markanl.

1 300

E

2 800

E

 

300

F

900

E

 

300

E

2 500

E

Maskiner

61 500

C

143 300

C

 

39 800

D

90 900

D

 

46 300

D

106 900

C

Summa avskrivningar till nukostnad

84 200

C

214 400

D

 

75 700

E

134 000

D

 

63 100

D

172 400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

207 600

C

659 500

E

 

172 400

E

444 900

D

 

161 500

D

392 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

20 900

E

150 900

E

 

10 400

E

36 900

E

 

4 700

E

38 000

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

186 600

C

508 600

E

 

162 000

E

408 000

D

 

156 900

D

354 900

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

10 300

E

69 600

E

 

2 100

G

20 400

F

 

-16 300

E

-9 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

176 400

D

439 000

E

 

159 900

E

387 600

D

 

173 100

D

364 100

D


 

5. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

84

 

97

 

178

 

 

99

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

362

 

 

1 196

 

2 602

 

1 213

 

 

7 953

 

 

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

82 200

E

 

107 200

E

319 300

B

1 126 600

C

 

32 400

D

 

584 700

D

Handelsgödsel

6 100

E

 

15 100

E

53 700

D

113 000

C

 

19 300

D

 

50 900

D

Bekämpningsmedel

700

F

 

1 900

E

6 600

E

25 000

D

 

3 100

E

 

28 800

D

Driv- och smörjmedel

40 800

D

 

33 300

C

73 100

C

216 800

C

 

48 300

C

 

81 700

D

Utsäde

6 000

E

 

8 100

E

24 000

D

72 700

C

 

10 900

D

 

69 500

E

Summa förnödenheter

135 900

E

 

165 600

D

476 700

B

1 554 000

C

 

114 000

D

 

815 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

7 900

E

 

10 800

E

26 200

D

90 000

C

 

17 900

E

 

25 500

D

Maskiner

42 000

D

 

38 700

C

80 400

C

220 700

C

 

51 800

C

 

76 100

D

Summa underhåll

50 000

D

 

49 500

C

106 700

C

310 700

C

 

69 700

C

 

101 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

29 000

D

 

25 300

C

43 200

B

125 700

B

 

20 000

D

 

69 400

D

Försäkringar

17 300

E

 

18 400

D

32 300

B

62 200

B

 

22 300

C

 

29 900

C

Personbil

20 500

E

 

14 000

E

23 200

E

25 000

D

 

11 100

D

 

13 500

D

Diverse kostnader växtodling

10 400

E

 

14 000

E

36 900

D

78 800

C

 

26 300

D

 

18 200

E

Diverse kostnader djurskötsel

49 200

E

 

55 000

D

131 500

C

340 300

C

 

22 200

D

 

199 900

E

Allmänna omkostnader

71 300

E

 

83 400

D

182 500

C

514 900

C

 

95 100

D

 

141 400

C

Summa driftskostnader

197 600

E

 

210 000

D

449 600

B

1 147 000

B

 

197 000

D

 

472 400

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

383 400

E

 

425 100

D

1 032 900

B

3 011 700

C

 

380 800

C

 

1 389 600

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

1 000

F

 

1 200

E

55 500

E

428 900

D

 

3 400

E

 

36 200

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arrendekostnader

384 400

E

 

426 300

D

1 088 400

B

3 440 600

C

 

384 200

C

 

1 425 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

172 400

E

 

205 000

D

573 300

C

1 729 600

B

 

174 900

D

 

456 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnads inventarier

21 100

E

 

22 900

E

55 900

D

365 100

C

 

39 200

D

 

128 300

D

Markinventarier och markanl.

100

F

 

200

E

1 900

D

14 200

D

 

1 400

E

 

2 600

E

Maskiner

49 200

E

 

46 300

D

106 100

C

250 000

B

 

59 900

C

 

83 400

D

Summa avskrivningar till nukostnad

70 500

E

 

69 400

D

163 900

C

629 300

B

 

100 500

C

 

214 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

101 900

E

 

135 600

E

409 400

C

1 100 300

C

 

74 500

E

 

242 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

2 400

F

 

4 800

E

34 900

D

207 200

D

 

12 000

E

 

45 300

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

99 600

E

 

130 800

E

374 500

C

893 100

C

 

62 500

E

 

197 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

-9 600

E

 

-9 000

E

2 400

G

134 000

D

 

-900

G

 

55 800

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

109 100

E

 

139 800

E

372 000

C

759 100

C

 

63 400

E

 

141 200

E