Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Intäkter, kostnader och resultat i skogsbruket 2011. Kronor per företag

6. Receipts, costs and results in forestry 2011. SEK per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

65

 

60

 

 

23

 

31

 

 

26

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

4 352

 

2 820

 

 

282

 

1 100

 

 

552

 

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

27

D

21

E

 

24

E

39

E

 

65

D

48

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

40 600

E

47 900

E

 

31 600

F

46 800

E

 

66 900

E

27 700

E

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

5 100

E

1 800

F

 

4 500

F

8 100

E

 

9 200

E

14 700

E

Övriga intäkter skogen

10 600

E

4 100

F

 

4 300

E

3 300

E

 

4 600

F

5 500

E

Summa intäkter skogen

56 200

E

53 800

E

 

40 400

F

58 100

E

 

80 700

E

47 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

3 800

E

3 600

F

 

5 300

F

3 900

E

 

3 300

E

8 100

E

Övriga kostnader skogen

300

E

200

F

 

-

 

800

F

 

4 000

F

700

F

Summa kostnader skogen

4 100

E

3 700

F

 

5 300

F

4 700

E

 

7 300

E

8 900

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

52 200

E

50 100

E

 

35 100

F

53 400

E

 

73 400

E

39 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

2 700

F

6 400

F

 

-

 

-

 

 

-

 

1 700

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före

avskrivningar

49 500

E

43 700

F

 

35 100

F

53 400

E

 

73 400

E

37 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 400

E

900

F

 

1 100

E

3 900

E

 

1 700

E

5 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före

finansiellt netto i skogen

48 100

E

42 900

F

 

34 000

F

49 500

E

 

71 700

E

32 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

8 100

E

14 800

E

 

9 200

E

21 500

E

 

10 900

E

33 900

D

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

40 100

E

28 100

F

 

24 700

F

28 000

F

 

60 800

E

-1 900

G


6. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

84

 

97

 

178

 

 

99

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

362

 

 

1 196

 

2 602

 

1 213

 

 

7 953

 

 

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsareal

102

E

 

73

D

56

C

79

C

 

70

D

 

35

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter skog på rot

40 500

E

 

46 500

E

45 500

E

114 100

D

 

53 000

E

 

86 300

F

Intäkter timmer, massa och leveransvirke

30 600

E

 

18 300

E

10 500

E

20 600

E

 

57 300

E

 

3 200

E

Övriga intäkter skogen

2 500

F

 

3 500

E

4 400

D

12 600

E

 

7 300

E

 

5 200

E

Summa intäkter skogen

73 600

D

 

68 400

D

60 300

D

147 300

D

 

117 700

E

 

94 600

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader skogsvård

4 900

E

 

4 500

E

6 600

D

22 400

D

 

16 600

E

 

11 500

E

Övriga kostnader skogen

1 100

F

 

1 700

F

1 100

E

2 500

E

 

2 000

E

 

1 600

F

Summa kostnader skogen

6 000

E

 

6 300

E

7 700

D

25 000

D

 

18 600

E

 

13 000

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskriv-ningar och arbetskostnader

67 500

D

 

62 100

D

52 600

D

122 400

D

 

99 100

E

 

81 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnader för anställda i

skogen

-

 

 

-

 

800

F

11 800

E

 

1 100

F

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat i skogen före avskrivningar

67 500

D

 

62 100

D

51 800

D

110 500

D

 

98 000

E

 

81 600

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivning till nukostnad maskiner och redskap i skogen

1 900

E

 

1 700

E

4 600

E

4 400

E

 

3 600

E

 

1 400

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till nukostnad före finansiellt netto i skogen

65 600

D

 

60 500

D

47 200

D

106 100

D

 

94 400

E

 

80 200

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto i skogsbruket

18 600

D

 

14 200

D

27 800

D

85 300

D

 

23 600

D

 

49 600

E

Resultat till brukarfamiljens arbete och kapitalinsats till nukostnad

47 000

E

 

46 200

E

19 400

E

20 800

F

 

70 800

E

 

30 600

G