Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2011

JO 40 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Markanvändning 2011. Hektar per företag

7. Use of arable land 2011. Hectares per holding

Riksområde

Riksområde 1

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

65

 

60

 

 

23

 

31

 

 

26

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

4 352

 

2 820

 

 

282

 

1 100

 

 

552

 

1 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

38

B

95

C

 

12

D

33

E

 

6

E

13

D

Oljeväxter

5

D

13

E

 

0

F

0

F

 

-

 

-

 

Baljväxter

1

E

4

E

 

-

 

1

F

 

-

 

0

F

Sockerbetor

2

E

3

E

 

-

 

0

F

 

-

 

-

 

Potatis

0

F

2

E

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Slåtter- och betesvall

3

D

7

D

 

19

C

36

C

 

21

C

39

C

Frövall

0

F

2

F

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

-

 

Andra växtslag (inkl. trädgårds-

växter)

1

E

1

E

 

0

F

0

F

 

0

F

0

F

Träda

5

D

9

E

 

0

F

1

E

 

1

E

1

E

Summa åker under eget bruk

56

B

135

C

 

32

C

72

C

 

28

D

53

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

1

E

3

E

 

6

E

10

D

 

5

D

16

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

27

D

21

E

 

24

E

39

E

 

65

D

48

D


7. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

Antal företag i urvalet

35

 

 

84

 

97

 

178

 

 

99

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010, 2011)

362

 

 

1 196

 

2 602

 

1 213

 

 

7 953

 

 

373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

5

E

 

7

E

21

D

46

C

 

8

D

 

51

D

Oljeväxter

-

 

 

0

F

0

F

1

E

 

0

F

 

4

E

Baljväxter

-

 

 

-

 

0

F

5

E

 

0

F

 

3

F

Sockerbetor

-

 

 

-

 

0

F

0

F

 

0

F

 

0

F

Potatis

-

 

 

-

 

-

 

0

F

 

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall

40

C

 

30

D

41

B

102

B

 

30

C

 

4

E

Frövall

0

G

 

0

F

-

 

0

F

 

-

 

 

0

F

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

 

0

F

-

 

0

F

 

0

F

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårds

växter)

0

G

 

0

F

0

E

0

E

 

0

E

 

0

E

Träda

0

F

 

0

E

1

E

2

D

 

1

E

 

2

E

Summa åker under eget bruk

46

B

 

38

C

64

C

157

B

 

39

D

 

64

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

2

F

 

4

E

12

C

26

C

 

14

C

 

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

102

E

 

73

D

56

C

79

C

 

70

D

 

35

E