Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 40 SM 1302

Jordbruksekonomiska undersökningen 2012
Preliminära uppgifter
The 2012 Farm Economic Survey
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Bättre resultat för svin- och större växtodlingsföretag

Växtodlingsföretag

Samtliga intäktsposter förutom intäkterna som avser djurskötsel för storleksgrupp (800-1599) och intäkterna som avser växtodling och övriga intäkter för storleksgrupp (1600-3199) minskade mellan åren 2011 och 2012. Den mindre storleksgruppens brutto- och nettoresultat har blivit sämre medan den större storleksgruppens resultat har blivit bättre.

Mjölkföretag

De flesta grupperna av mjölkföretag fortsatte att uppvisa försämringar av både genomsnittligt brutto- och nettoresultat. Kostnaderna för djurskötsel ökade förutom i Riksområde 1 och intäkterna för djurskötsel  minskade förutom i Riksområde 3 jämfört med 2011.

Köttdjursföretag

Både brutto- och nettoresultaten har blivit sämre mellan åren 2011 och 2012. Övriga intäkter ökade med 13 procent medan intäkterna för djurskötsel minskade med knappt 15 procent.

Svinföretag

En markant nettoresultatsökning med drygt 80 procent skedde jämfört med 2011. Den största intäktsökningen kom från intäkterna som är hänförbara till djurskötsel. Totalt sett ökade intäkterna med drygt 22 procent och kostnaderna bara med drygt 15 procent.