Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

2. Intäkter och kostnader för mjölkföretag till nukostnad 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

3. Intäkter och kostnader för köttdjurs- och svinföretag till nukost­nad 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

 

Bokstav för medelfel

Medelfel i procent

av redovisat

medelvärde

A

B

C

D

E

F

G

< 2,0

2,1 –     5,0

5,1 –   10,0

10,1 –   20,0

20,1 –   50,0

50,1 – 100,0

> 100,1