Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2012

JO 40 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag till nukostnad 2011 och 2012. Genomsnitt per företag

1. Receipts and costs in crop production in current costs 2011 and 2012. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Jordbruksväxter

Storleksgrupp

800

 

 

800

 

 

1600

 

 

1600

 

Standardtimmar

1599

 

 

1599

 

 

3199

 

 

3199

 

År

2011

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag

65

 

 

64

 

 

60

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2011, 2012)

4 352

 

 

3 442

 

 

2 820

 

 

2 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

416 700

C

 

401 300

C

 

1 070 900

C

 

1 134 700

B

Intäkter djurskötsel

2 500

E

 

3 100

F

 

10 700

F

 

1 200

F

Intäkter direktersättningar

137 300

B

 

121 900

B

 

326 000

B

 

300 600

B

Övriga intäkter

152 500

D

 

128 000

D

 

459 500

E

 

631 700

C

Summa intäkter jordbruk

709 000

B

 

654 400

C

 

1 867 000

C

 

2 068 200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

161 000

C

 

170 600

C

 

419 200

B

 

445 800

B

Kostnader djurskötsel

1 400

F

 

2 300

F

 

8 800

F

 

1 000

F

Arbetskostnad för anställda

4 300

F

 

3 700

F

 

28 000

E

 

15 100

E

Underhåll

48 100

C

         

54 600

D

 

127 400

C

 

136 700

C

Övriga driftskostnader

202 300

C

 

196 000

C

 

409 700

C

 

468 000

B

Summa driftskostnader

417 200

B

 

427 200

C

 

993 100

B

 

1 066 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

291 800

C

 

227 100

D

 

873 900

D

 

1 001 600

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

84 200

C

 

76 000

D

 

214 400

D

 

213 200

B

Arrendekostnader

20 900

E

 

23 200

E

 

150 900

E

 

178 700

C

Räntenetto

10 300

E

 

10 500

E

 

69 600

E

 

44 900

D

Summa övriga kostnader

115 400

D

 

109 700

D

 

434 900

C

 

436 700

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

176 400

D

 

117 400

E

 

439 000

E

 

564 900

C